Informācija medijiem
EUMM GEORGIA

23. maijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta Liepājas I kategorijas nodaļas vecākais inspektors virsleitnants Jānis Padāns uzsāka dienestu EUMM Georgia 2022. gada 4. augustā, un viņa dalības laiks tajā tiek pagarināts līdz 2024. gada 3. augustam.  

Lai nodrošinātu J.Padāna uzturēšanos EUMM Georgia, valdība atbalstīja papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) 2023. gadā – 19 261 eiro, bet 2024. gadā – 29 590 eiro.

Latvija turpina atbalstīt starptautiskos centienus drošības stiprināšanai un stabilitātes veicināšanai, piedaloties ANO, ES, EDSO un NATO misijās un operācijās. Dalībai starptautiskajās misijās katru gadu tiek nosūtīti līdz 30 civilo ekspertu.

Šobrīd ES civilajās starptautiskajās misijās piedalās 15 Latvijas civilie eksperti. EUMM Georgia – 10, Eiropas Savienības Padomdevēja misijā Ukrainā  (EUAM Ukraine) – 3, bet Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) – 2.

Iekšlietu ministrijas amatpersonas jau vairāk nekā 14 gadus sniedz profesionālu ieguldījumu EUMM Georgia ietvaros.

EUMM Georgia ir neapbruņota novērošanas misija, kas savu darbu uzsāka 2008. gada 1. oktobrī saskaņā ar 2008. gada 12. augusta vienošanos Krievijas un Gruzijas starpā, kurās ES pildīja starpnieka lomu, un 2008. gada 8. septembra pieņemto lēmumu Eiropas drošības un aizsardzības politikas jomā. Tās uzdevums ir dot ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā visā Gruzijā un apkārtējā reģionā.