Informācija medijiem COVID-19
telefons

Otrdien, 15.jūnijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 364 210 eiro apmērā, lai iekšlietu nozares iestāžu vajadzībām iegādātos iekārtas Covid-19 sertifikātu pārbaudēm.

Lai varētu efektīvi un ērti pierādīt un pārbaudīt personu tiesības uz  epidemioloģiskās drošības pasākumu izņēmumiem, tiek ieviests digitāls risinājums – vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts (Covid-19 sertifikāts). Sertifikāta izstrāde tika uzsākta, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.

Paredzēts, ka Latvijā sertifikātu sāk izmantot jau jūnijā, lai personas varētu vienkārši un efektīvi iegūt vakcinācijas, negatīva Covid-19 testa vai Covid-19 pārslimošanas fakta apliecinošo dokumentu – digitālu Covid-19 sertifikātu, kā arī izmantot to, lai pierādītu savas tiesības uz epidemioloģiskās drošības pasākumu izņēmumiem.

 Sertifikāts saturēs QR kodu (Quick Response Code) jeb divdimensiju svītrkodu, kā arī būs izmantojams elektroniskā vai papīra veidā.  Līdz ar Sertifikāta ieviešanu ir jāparedz arī tā pārbaužu iespējas. Iekšlietu nozares kompetences jomā sertifikātus pārbaudīt tiesīgās iestādes ir Valsts robežsardze un Valsts policija.

Tādēļ, lai nodrošinātu Valsts policiju un Valsts robežsardzi ar nepieciešamajām iekārtām – mobilajiem tālruņiem, kas aprīkoti ar fotokameras funkcionalitāti un datu pārraides atbalstu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir apzinājis šo iestāžu vajadzības, un sertifikātu pārbaužu nodrošināšanai  nepieciešamas iekārtas 364 210 eiro apmērā. Pavisam kopā plānots iegādāties 860 iekārtas.

 

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa
E-pasts: kn@iem.gov.lv