COVID-19 Informācija medijiem
policija veicot pārbaudes

Ceturtdien, 4.martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas policijas un robežsardzes amatpersonām par darbu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā.

Iekšlietu ministrs S.Ģirģens: “Esam pārorientējuši iekšlietu dienestu resursus valstī noteikto ierobežojumu kontrolēm tur, kur tas visvairāk nepieciešams sabiedrības epidemioloģiskās drošības vajadzībām. Neskatoties uz to, ka strādājam un virzāmies uz ierobežojumu jēgpilnu sakārtošanu, iekšlietu dienesti joprojām turpina strādāt paaugstināta riska apstākļos. Tāpat uzskatu, ka arī pašvaldības policijai ir jāpiešķir piemaksas par darbu Covid apstākļos, jo arī viņi un viņu ģimenes riskē ar savu veselību. Tāpēc virzījām rīkojuma projektu apstiprināšanai valdībā par piemaksu piešķiršanu arī pašvaldību policijai.”

Piemaksas apmērs par vienu stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu. Rīkojuma projektu sagatavoja un virzīja Iekšlietu ministrija, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām.

Rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 1 141 291 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu piešķiršanu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. janvārim, no tiem Valsts policijai – 783 325 euro; Valsts policijas koledžai – 18 372 euro; Valsts robežsardzei – 333 963 euro; Valsts robežsardzes koledžai – 5 631 euro.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

 

Sagatavoja:
Samanta Nalivaiko
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219082
E-pasts: samanta.nalivaiko@iem.gov.lv