#StandWithUkraine Informācija medijiem
Dzintaru nodaļa

25. aprīlī Ministru kabinets izdeva rīkojumu “Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam””, papildinot to ar jaunu pasākumu “Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām”.

Valsts robežsardzes amatpersonas pagājuša gada decembrī devās uz Ukrainu, lai iepazītos ar aktuālo situāciju Ukrainā Krievijas agresijas kontekstā, iegūtu informāciju par Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta uzdevumiem krīzes situācijā un attīstītu sadarbību Latvijas un Ukrainas robežapsardzības iestāžu spēju stiprināšanai kara apstākļos. Vizītes laikā Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvji izteica lūgumu par psiholoģiskās palīdzības atbalsta sniegšanu, jo Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas papildus fiziskām un emocionālām traumām ir arī  emocionāli izsīkušas.

Viens no priekšnosacījumiem sekmīgai pienākumu izpildei dažādās situācijās ir personu fiziskā un garīgā veselība, tās saglabāšanas un uzturēšanas iespējas, taču,  ņemot vērā ārkārtējo situāciju, kara norisi un resursu trūkumu, Ukrainā nav iespējams nodrošināt amatpersonām psiholoģisku atbalstu, lai atjaunotu  emocionālo līdzsvaru un spējas pildīt dienesta pienākumus. 

 Iekšlietu ministrija  ierosināja  2023. gadā sniegt Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām 12 dienu ilgu psiholoģiskā atbalsta kursu  Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļā “Dzintari”, Jūrmalā. Plānots, ka atbalstu varētu saņemt 100 amatpersonas  laikposmā no 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 22. decembrim.

Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas tiks uzņemtas un nodrošinātas ar psiholoģiskā atbalsta un fiziskās sagatavotības nodarbībām, kā arī ar ēdināšanu. Tāpat psiholoģiskā atbalsta kursa laikā  amatpersonas piedalīsies pielāgotās psiholoģiskās un sporta aktivitātēs grupās un individuāli.