Nozares jaunumi
ucak2

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas atjaunošanas būvdarbus administratīvā ēkā Ķengaraga ielā 3-1, Rīgā, kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK). Šobrīd jau 86% plānoto būvdarbu ir paveikti.

Darbi rit pēc plānotā grafika, jau drīzumā telpas varētu būt gatavas pilnvērtīgai Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentu uzņemšanai. Šobrīd pilnībā ir pabeigta jumta nomaiņa un siltumapgādes sistēmas renovācija. Elektroinstalācijas un armatūras nomaiņa ir veikta 90% no plānotā, ārējo sienu siltināšana un dekoratīvā krāsojuma uznešana ir veikta 85% apmērā no plānotā, bet cokola renovācija un siltināšana ir veikta 40% apmērā no plānotā.

Pēc projekta īstenošanas uzlabosies administratīvās ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats.

Projekts Nr.4.2.1.2/18/I/013 “Paaugstināt valsts ēkas Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā, energoefektivitāti” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

 

 

Sagatavoja:
Dace Saveiko
Nodrošinājuma valsts aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67219299
mob. +371 27306454
dace.saveiko@agentura.iem.gov.lv