Informācija medijiem COVID-19
Robežsardze pārbauda qr kodu

Otrdien, 6.jūlijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas policijas un robežsardzes amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā 2021.gada maija mēnesī.

Piemaksas apmērs par vienu stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu. Rīkojuma projektu sagatavoja un virzīja Iekšlietu ministrija, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijai, Valsts policijas koledžai un  Valsts robežsardzei.

Rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 760 854 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu piešķiršanu laikposmā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. maijam, no tiem Valsts policijai – 441 363 eiro; Valsts policijas koledžai – 1 294 eiro; Valsts robežsardzei – 318 197 eiro.

Latvijā, arī beidzoties ārkārtējai situācijai, iekšlietu dienesti turpina veikt drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanā. Policisti un robežsargi ir ar augstu Covid-19 saslimstības un slimības pārnēsāšanas risku. Kopš pandēmijas sākuma, viņi ieņem nozīmīgu pozīciju ierobežojumu kontrolē un Covid-19 ierobežošanā.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

 

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa