Informācija medijiem Robežas drošība

Trešdien, 13.oktobrī, Saeimas Pieprasījumu komisija pārliecinoši noraidīja deputātu pieprasījumu premjerministram Krišjānim Kariņam par valsts robežas izbūvi.

Pēc iekšlietu ministres Marijas Golubevas personīgi sniegtajām atbildēm deputāti ar deviņām balsīm “pret” un divām “par” nolēma šos jautājumus tālāk nevirzīt. Ministru prezidentu sēdē pārstāvēja parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, kura apliecināja ministru prezidenta atbalstu Iekšlietu ministrijas darbam, lai steidzamības kārtā aprīkotu Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šī gada novembrī tiks pabeigta jau uzsāktā dzeloņstiepļu žoga uzstādīšana.

Saeimas Pieprasījumu komisija ar 9 deputātu balsīm “pret” un 2 balsīm “par”, kā arī 3 deputātiem atturoties vai nebalsojot, noraidīja deputātu pieprasījumu. Deputātus pārliecināja ministres sniegtās atbildes un argumenti par Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves gaitu.

Kā zināms, šobrīd Valsts robežsardze turpina veikt atturēšanas pasākumus, lai trešo valstu valstspiederīgie nelikumīgi nešķērsotu Latvijas - Baltkrievijas robežu.

Ministre kopā ar vēl citiem 11 iekšlietu ministriem 7.oktobrī nosūtīja kopīgu vēstuli Eiropas Komisijai ar aicinājumu segt izmaksas no Eiropas Savienības budžeta par pastāvīgās robežas infrastruktūras izbūvi uz ārējās robežas.

Pašlaik notiek aktīvs darbs, lai novembrī tiktu pabeigta jau uzsāktā dzeloņstiepļu žoga uzstādīšana. Darbi tiek organizēti tā, lai paralēli varētu gan sakārtot valsts robežas joslas, gan veikt būvdarbus un dzeloņstieples uzlikšanu. Jau šobrīd ir noslēgti līgumi par nepieciešamās teritorijas  sagatavošanu pie robežas līnijas un dzeloņstieples piegādi. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga uzstādīšana ir uzsākta 2021. gada 6. oktobrī svarīgākajos robežas posmos un to plānots pabeigt novembrī. Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi normatīvā regulējuma grozījumus, kas dod iespēju piemērot efektīvāku pieeju robežas infrastruktūras izbūvē.

Izveidota valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja iekšlietu ministres vadībā, kas nodrošina valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un Valsts kontroles revīzijā norādīto trūkumu novēršanu. Komitejas sastāvā ir Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Būvniecības valsts kontroles birojs.

Ministrijā paralēli notiek aktīvs darbs, lai steidzamības kārtā nodrošinātu arī pastāvīgās robežapsardzības infrastruktūras izbūvi. Sākotnēji Iekšlietu ministrijas uzdevums bija pievērsties Valsts kontroles atzinumā norādīto trūkumu novēršanai, tomēr, ņemot vērā Baltkrievijas īstenoto hibrīdkaru uz robežas, Iekšlietu ministrija steidzamības kārtā nodrošinās iespējami ātrāko rīcības modeli robežas nostiprināšanā.