Informācija medijiem
Latvijas robeža

Piektdien, 4. septembrī, valdība pieņēma grozījumus MK noteikumos*, piemērojot īpašu regulējumu pierobežā, lai cilvēki, kuri, piemēram, ikdienā strādā vai mācās Lietuvā vai Igaunijā, varētu to turpināt darīt, ja kaimiņvalstīs saslimstība pieaugtu. Tas bija būtisks jautājums, jo pieaugot saslimstībai ar Covid-19 kaimiņvalstīs, varētu būt situācija, ka 14 dienu pašizolācija būtu jāievēro visiem, kuri atgriežas no Lietuvas un Igaunijas. Šobrīd vēl šis rādītājs nav sasniegts.

Jaunākie valstu saslimstības dati liecina, ka vēl ne Lietuvā, ne Igaunijā nav sasniegts saslimšanas līmenis, kas nosaka, ka, atgriežoties no šīm valstīm, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija (Lietuvā 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājs ir 15,7, Igaunijā -15,9). Šoreiz, aktualizējot datus, epidemiologi ir sazinājušies ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, lai noskaidrotu pašus jaunākos datus. Eiropas Slimību un profilakses centrs izmanto iepriekšējās dienas datus, kas tiks izmantoti attiecībā uz citām valstīm.

Ja kaimiņvalstīs pieaugs saslimstība, valdības lēmums paredz, ka personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, varēs turpināt to darīt. Vienlaikus šīm personām esot Latvijā, piemēram, atgriežoties pēc darba būtu jāievēro pašizolācijas principi.

Tas nozīmē, ka ikdienā šīs personas varēs brīvi doties uz Igauniju un Lietuvu, kā arī atpakaļ uz Latviju šādos gadījumos:

  • lai pildītu darba pienākumus Lietuvā vai Igaunijā (ja var uzrādīt nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);
  • lai saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumus vai apmeklētu pirmskolas izglītības iestādi (ja var uzrādīt pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
  • lai apmeklētu izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības pulciņus (ja var uzrādīt izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
  • lai pavadītu personas ar speciālām vajadzībām uz izglītības iestādi, piemēram, skolām un bērnudārziem, kā arī interešu izglītību (ja var uzrādīt iestādes izsniegtu izziņu personai);
  • lai saņemtu ārsta nozīmētus veselības aprūpes pakalpojumu, kas nav pieejami Latvijas teritorijā.

Personas varēs šķērsot arī valsts robežu, ja nepieciešams organizēt vai apmeklēt bēres. Tāpat nebūs jāievēro pašizolācija personām, kuras Latviju šķērsos tranzītā. Tas nozīmē, ka tranzītā ceļojošām personām Latvijas teritorija būs jāšķērso ilgākais 12 stundu laikā, neparedzot nakšņošanu Latvijas teritorijā.

Savukārt atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvā vai Igaunijā, šīm personām būtu jāievēro sekojoši papildu drošības principi:

  • jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās riskam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku. Izņēmums ir, piemēram, darba vieta vai situācijas, kas saistītas iepriekš minētajiem gadījumiem robežas šķērsošanai;
  • veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu, ir ievēro noteiktos piesardzības pasākumus;
  • uzturoties sabiedriskās vietās jālieto mutes un deguna aizsegs;
  • parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, uzreiz jānodrošina  pašizolāciju un jāsazinās ar ārstu.

Jāuzsver, ka šīs prasības vēl nav jāpiemēro, bet šāda būs kārtība gadījumā, ja saslimšana kaimiņvalstīs pieaugs.

Valdība arī vienojās uz Lietuvu un Igauniju attiecināt pieeju, ka, inficēšanās radītājiem pārsniedzot 16 uz 100 000 iedzīvotājiem, tiks vērtēts saslimstības pieauguma kāpuma temps – ja tas nepārsniegs 10%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, tad vēl nedēļu tiks novērota epidemioloģiskā situācija, lai piemērotu konkrētus ierobežojumus. Tādu pašu kārtību pret Latviju, apņēmušās īstenot arī Igaunija un Lietuva.

Valstu saslimstības rādītāju ar Covid-19 saraksts šodien būs pieejams SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 un tiek aktualizēts katru piektdienu un attiecībā uz pašizolācijas prasību stājas spēkā sestdien, plkst. 00.00.

 

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

Anna Strapcāne
VM Komunikācijas speciāliste
tālrunis: 60005509; 28346707
e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv