Paraksta līgumu

Otrdien, 2022. gada 25. oktobrī, Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte parakstīja līgumu par ilgtermiņa konsorcijaIekšējās drošības akadēmija” izveidi. Tas nozīmē, ka tiek dibināts konsorcijs jeb augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Plānots, ka mācības notiks gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā. Mācību procesā tiks izmantota visu minēto partneru infrastruktūra atkarībā no studiju nodarbību veida.

Iekšējās drošības akadēmijas izveide uzlabos tiesībaizsardzības iestādēs nodarbināto izglītības kvalitāti, sagatavos augsta līmeņa speciālistus iekšlietu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu vajadzībām, piesaistīs labāko pedagoģisko personālu kopīgu izglītības programmu īstenošanā. Tāpat paredzēts izveidot mācībām atbilstošu, mūsdienīgu infrastruktūru.

Iesaistītās puses ir vienojušās par kopīgiem sadarbības mērķiem, konsorcija pārvaldības un darba organizācijas modeli, kopīgi īstenojamām studiju programmām un resursu koplietošanas iespējām. Tādējādi 25. oktobrī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko parakstīja Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanas līgumu.

Paldies Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas Universitātei un Valsts policijas koledžai par šo nozīmīgo soli iekšlietu darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanai! Esam tikuši pie vērtīgiem sadarbības partneriem, ar kuriem kopā ieviest vienotas studiju programmas un kuri mācību procesā spēs piesaistīt katrā no šīm izglītības iestādēm esošo pieredzējušāko personālu. Iekšējās drošības akadēmija sekmēs profesionāla personāla sagatavošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām, uzlabos pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvā darba kvalitāti, kā arī ilgtermiņā mazinās kritisko darbinieku trūkumu. Līdz ar līguma parakstīšanu varēs uzsākt intensīvu darbu pie studiju programmu izveides, lai mācības varētu tikt uzsāktas jau nākamā gada rudenī,” uzsver iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

Sadarbība ir atslēgas vārds, ja runājam par augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu tiesībsargājošo iestāžu vajadzībām. Rīgas Stradiņa universitāte kā zinātnes universitāte dos nozīmīgu ieguldījumu ne tikai kopējo studiju programmu izveidē, bet arī pētnieciskās darbības pilnveidošanā Iekšējās drošības akadēmijas ietvaros,” uzsver Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons.

Iesaistīšanās konsorcijā ir jauns izaicinājums Latvijas Universitātei, ko tā uzņemas, apzinoties savu atbildību pret augstākās izglītības kvalitāti kopumā un, šajā gadījumā jo īpaši, – pret profesionālu darbinieku sagatavošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. Drošība šī vārda plašā nozīmē, ietverot sevī gan fizisko, gan tiesisko, gan citus drošības aspektus, ir viens no būtiskākajiem tiesiskas valsts elementiem, kura ietekme ir nenovērtējama, kad runājam arī par cilvēku uzticību savai valstij, vēlmi tai piederēt, justies tajā pasargātam un pašam to sargāt, ja šāda vajadzība rastos,” pauž Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks. “Blakus valsts ārējai drošībai ne mazāk svarīgs jautājums ir valsts  iekšējā drošība, kura nav iedomājama bez profesionāliem, valstij lojāliem un atbildīgiem darbiniekiem.”

I.Muižnieka teikto papildina Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga: Latvijas Universitāte, izmantojot jau savā rīcībā esošos resursus un tos patstāvīgi paplašinot un spēcinot, iesaistās konsorcijā ar savu atbildības virzienu tieslietu un personālvadības jomā. Jau šobrīd mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem šo jomu kvalitatīvā docēšanā un pētniecībā, priecājamies, ka tos atzinusi arī valsts, piedāvājot iespēju iesaistīties šajā konsorcijā, nododot savas zināšanas tieši tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem – topošajiem un esošajiem izmeklētājiem, juristiem un izmeklēšanas iestāžu vadītājiem. Nenoliedzami, šāds jauns darbības virziens dos pamatu arī Latvijas Universitātes īstenoto studiju programmu un pētniecības pilnveidei.”

Mūsdienu pasaule attīstās ļoti strauji, tādēļ mums ir jābūt spējīgiem nepārtraukti rast arvien inovatīvākus un efektīvākus risinājumus, tai skaitā apmācību procesā. Iekšējās drošības akadēmijas dibināšana pavērs plašāku iespēju piesaistīt Latvijas un ārvalstu labākos nozares ekspertus, kuri ir izcili specifiskās tēmās un jomās. Nešaubos, ka šis ir efektīvākais veids, kā veicināt un attīstīt apmācību procesu, sagatavot kvalificētus, izglītotus un zinošus profesionāļus, tā rūpējoties par drošāku Latviju. Mūsu mērķis ir radīt mūsdienīgu un modernu apmācību vidi, kurā apgūt augstākā līmeņa zināšanas, pieredzes un prasmes, un šis ir veids, kā to visu sasniegt,” norāda Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko.

Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanas līgums ietver apņemšanos izstrādāt un kopīgi īstenot sešas unikālas profesionālās studiju programmas, piesaistot labākos pedagogus, nozares speciālistus un ārvalstu specializēto augstskolu docētājus, kā arī attīstīt zinātnisko pētniecību ar iekšējo drošību un tiesībaizsardzības iestāžu darbību saistītās jomās. Plānots, ka Iekšējās drošības akadēmijā varēs apgūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, bakalaura un maģistra līmeņa studijas.

Iekšējās drošības akadēmijas attīstības plāni paredz perspektīvā jaunas mācību / studiju ēkas būvniecību Ezermalas ielas 8a un 10 ēku kompleksā un tās koplietošanas iespēju studiju programmu īstenošanā.

2022. gada 7. februārī Ministru kabinets atbalstīja konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti.