Informācija medijiem
cilvēks galda, uz kura ir portatīvais dators, telefons un piezīmju klade ar pildspalvu

Otrdien, 15.jūnijā, Ministru kabinets izdeva noteikumus par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, kas nosaka, kādas ziņas par personu iekļaus vai aktualizēs Fizisko personu reģistrā (turpmāk – Reģistrā).

Svarīgi norādīt, ka Fizisko personu reģistrs apvienos līdzšinējā Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas funkcionalitāti.

Sākot ar 2021. gada 28. jūniju Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma  izbeigs savu darbību un no 28. jūnija civilstāvokļa aktu reģistrācija tiks veikta Fizisko personu reģistrā.

Minētie noteikumi kopumā optimizē un padara efektīvākus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtos pakalpojumus.

Noteikumi detalizēti nosaka to informācijas apjomu, ko iekļaus un aktualizēs Reģistrā par personas dzimšanu, deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi, kontaktadresi, citas valsts piešķirto personas kodu, kas ir ierakstīts personu apliecinošā dokumentā vai ierakstīts kompetentās iestādes izsniegtā dokumentā.

Darbinieki, kuri iekļaus Reģistrā ziņas par personu, pārbaudīs ziņu atbilstību personu apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

Norādāmajai kontaktadresei savukārt būs informatīvs raksturs, un tā tiks norādīta, lai nodrošinātu saziņu ar ārzemniekiem un nepieciešamības gadījumā nosūtītu korespondenci. Kā kontaktadresi nav paredzēts norādīt personas elektroniskā pasta adresi tā iemesla dēļ, ka sūtāmie dokumenti var saturēt personas datus un citu ierobežotas pieejamības informāciju.

Turklāt nesen tika izveidota Oficiālā elektroniskā adrese, kas nodrošina fizisko personu elektronisku saziņu ar valsts iestādēm, kuru drīkst izmantot Iedzīvotāju reģistrā (nākotnē – Fizisko personu reģistrā) reģistrētas fiziskas personas no 14 gadu vecuma.

 

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa
E-pasts: kn@iem.gov.lv