Informācija medijiem
Pases

6. februārī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus noteikumos*, kuri  apstiprina  jaunus paraugus Latvijas pilsoņu pasēm, Latvijas nepilsoņu pasēm, kā arī bezvalstnieku, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentiem.

Tāpat Ministru kabinets atbalstīja grozījumus noteikumos**, kuri nosaka personu apliecinošā dokumenta – pases – jauno valsts nodevu, kas būs 34 eiro. Jaunā parauga pases par jauno valsts nodevu sāks izsniegt no šī gada 12. februāra.

Noteikumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu paātrinātā kārtībā divu darba dienu laikā tiks noteikta 60 eiro apmērā līdzšinējo 55 eiro vietā. Tāpat noteikts saglabāt atvieglojumus personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, personām ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Jaunajos pasu paraugos ir iekļauti inovatīvi pretviltošanas risinājumi, kas pamatoti ar Eiropas Padomes Regulas prasībām par drošības elementiem un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotajās pasēs un ceļošanas dokumentos. Šie risinājumi ļauj saglabāt un nodrošināt augstu pasu uzticamības un pretviltošanas līmeni, līdz ar to - arī augstu vietu Latvijai to pasaules valstu vidū, kuru pases ir atzītas par atbilstošām augstam drošības standartam.

Tāpat jaunā parauga pases ir papildinātas ar lapu skaitu no 34 uz 42 lappusēm, vairāk vietas paredzot vīzu atzīmēm, kā arī ierakstiem par pases turētāja nepilngadīgajiem bērniem. 

Apzinot citu Eiropas Savienības dalībvalstu noteiktās nodevas  apmēru par pases izsniegšanu, secināms, ka Igaunijā nodeva par pases izsniegšanu parastā kārtībā ir 45 eiro, Lietuvā – 50 eiro, savukārt no tām Eiropas Savienības valstīm, kuras atbildēja uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (Pārvalde) iniciēto aptauju, zemākā valsts nodeva par pases izsniegšanu parastā kārtībā ir Zviedrijā - 34 eiro.

Esošā parauga pases Pārvalde uzsāka izsniegt 2015.gadā. Lai nodrošinātu pasu aizsardzību pret viltojumiem, kā arī nodrošinātu to atbilstību jauna līmeņa drošības prasībām, Pārvalde veica pasākumus jauna parauga pasu izgatavošanai, tai skaitā iepirka pasu sagataves un pasu personalizācijai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

Jau ziņots, ka 2023. gada nogalē sabiedrībā diskusiju izraisīja jautājums par pases nodevas celšanu.  Pārvaldei ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Ministru kabinetu izdevās atrast risinājumu, kas ļāva būtiski samazināt plānoto valsts nodevu par pasi. Daļu no iepriekš plānotās valsts nodevas izmaksām, piemēram, sertifikācijas pakalpojuma izdevumus, kas saistīti ar dokumentu drošību, ieguldījumus tehnoloģijās, lai nodrošinātu dokumentu sagatavošanu, plānots segt, piesaistot finansējumu no citiem avotiem, tostarp ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta.

*Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””.

**Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””.