Informācija medijiem
Ceļojuma somas lidostā

Ministru kabinets mazina Covid-19 izplatības ierobežojumus ekonomikas interesēs, nosakot stingras epidemioloģiskās drošības prasības

Ministru kabinets trešdien, 2. septembrī, apstiprināja izmaiņas noteikumos, kas regulē epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un skar satiksmes, izglītības un veselības nozares.

Valdības apstiprinātās izmaiņas satiksmes nozarē skar starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Pēc noteiktiem kritērijiem tiks atļauti pārvadājumi no un uz valstīm, kas līdz šim bijušas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) augsta riska saslimstības valstu (sarkanajā) sarakstā, vienlaikus nosakot obligātu 14 dienu pašizolāciju ceļotājiem pēc atgriešanās.

Starptautiskos pasažieru pārvadājumus nevarēs veikt uz valstīm, ja SPKC tīmekļvietnē būs reģistrēta tāda attiecīgās valsts Covid-19 infekcijas izplatība, kam saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem divkārtīgi pārsniegs vidējo rādītāju Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Apvienotajā Karalistē. Uz šīm valstīm pasažieru pārvadājumus nevarēs veikt, sākot ar trešo dienu pēc attiecīgā saraksta publicēšanas SPKC tīmekļa vietnē.

Lēmums palielinās Latvijas starptautisko pārvadātāju konkurētspēju, novērsīs nevienlīdzību ar kaimiņvalstīm un nodrošinās efektīvu atbildīgo iestāžu uzraudzību un kontroli, jo līdz šim pasažieri no augsta vai vidēja riska saslimstības valstīm ieradās Latvijā, pārsēžoties citās lidostās vai ar sauszemes transportu, tādejādi palielinot saskarsmi ar citiem ceļotājiem.

Savukārt izglītības jomā MK noteikumos veiktas izmaiņas, lai, ievērojot piesardzības pasākumus, augstākā līmeņa sportisti (Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, u.c.) un tos apkalpojošie sporta darbinieki pēc atgriešanās no sporta sacensībām ārvalstīs varētu turpināt pildīt savus profesionālos pienākumus un iesaistīties sporta treniņos un piedalīties sacensībās, tādejādi nodrošinot sporta darba nepārtrauktību. Augstākā līmeņa sportisti un to apkalpojošais personāls varēs uzturēties tikai vietā, kur sportists veiks sportista vai sporta darbinieka pienākumus, bet pērējās vietās un laikā būs jāievēro pašizolācija.

Turpmāk skolas varēs elastīgi piemērot pusdienu pārtraukumam paredzēto laiku, atkāpjoties no normatīvos noteiktā 30 minūšu starpbrīža. Pusdienu starpbrīdi skolas varēs noteikt, ņemot vērā katrā konkrētajā iestādē izstrādāto izglītības procesa organizācijas kārtību un piesardzības pasākumus.

Savukārt, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ mācības tiks īstenotas attālināti, brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem, nodrošinās pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dzīvesvieta.

Noteikumos ir precizēta norma, kas ļauj ārvalstniekam doties uz savu mītnes zemi ātrāk par 14 dienām, informējot par to Valsts policiju (pašizolācijas gadījumā) vai Veselības inspekciju (karantīnas gadījumā). Ceļā, transportā un uzgaidāmajās telpās cilvēkiem, kam noteikta pašizolācija, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs vai sejas maska, savukārt cilvēkiem, kam noteikta mājas karantīna – īpaša medicīniskā sejas maska.

Valdība arī lēma atļaut iebraukt Latvijā tām personām no riska valstīm, kurām jāturpina uzsāktā ārstniecības terapija vai jāsaņem veselības aprūpes pakalpojumi, kas varētu būtiski ietekmēt personas veselības stāvokli. Šajā gadījumā persona varēs neievērot pašizolāciju pakalpojuma saņemšanas laikā, vienlaikus obligāti ievērojot vairākus epidemioloģiskās drošības nosacījumus un pašizolējoties laikā, kad netiek saņemts pakalpojums. Šī kārtība nebūs attiecināma uz ārzemniekiem, kuri Latvijā vēlētos saņemt ārstniecības iestāžu sniegtos pakalpojumus, kas nav tiešā veidā saistīti ar ārstēšanu.

Valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” stājas spēkā 2020. gada 3. septembrī.         

 

 

Reinis Grāvītis
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālrunis: 67082919; 27011868
E-pasts: Reinis.Gravitis@mk.gov.lv