Informācija medijiem
COVID-ierobežošanai

Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets, balstoties uz epidemiologu ieteikumiem, pieņēma lēmumu nedaudz samazināt atsevišķus Covid-19 izplatību ierobežojošus pasākumus, ņemot vērā, ka Latvijā inficēto skaita pieaugums ir būtiski mazāks nekā pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vienlaikus tiks turpināta rūpīga saslimstības rādītāju uzraudzība, lai operatīvi varētu lemt par nepieciešamību atgriezties pie stingrākiem ierobežojumiem, ja situācija pasliktināsies.

Valdības 11. augusta sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" stāsies spēkā 17. augustā. Izmaiņas skars pulcēšanās ierobežojumus organizētiem pasākumiem, saimnieciskiem pakalpojumiem, kā arī sabiedriskās ēdināšanas jomā.

No 17. augusta iekštelpās varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem pašreizējo 500 vietā. Apmeklētāju skaita ierobežojums vairs nebūs atkarīgs no telpu izmēra. Pasākumu organizatoriem un pakalpojumu sniedzējiem būs jāizstrādā Covid-19 izplatības ierobežošanas plāns. Tas attiecas gan uz pasākumiem telpās, gan ārā. Pasākumiem ārpus telpām spēkā saglabāsies esošā norma par 3000 cilvēku ierobežojumu.

Ar Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem tiek samazināta arī minimālā platība, kas jānodrošina katram pasākuma apmeklētājam vai pakalpojuma saņēmējam, arī sabiedrisk ās ēdināšanas vietās. No 17. augusta tie būs trīs kvadrātmetri pašreizējo četru kvadrātmetru vietā. Spēkā saglabāsies nosacījums, ka pasākuma norises vietā cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt 50% no telpas ietilpības.

Telpu ietilpības un distancēšanas izņēmums attieksies uz kultūras pasākumiem, kuros cilvēki sēž fiksētās, personalizētās sēdvietās – koncertos, teātrī, kino, u.tml. Starp sēdvietām ir jāievēro viena metra distance. Pasākumos ar lielu apmeklētāju skaitu būs jānodrošina, lai grupas līdz 300 cilvēkiem savstarpēji nepārklātos, piemēram, izmantojot vairākas ieejas, izejas un sēdvietas organizējot sektoros.

No 17. augusta kultūras, sporta, reliģiskās darbības, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas atkal drīkstēs strādāt ilgākas darba stundas – līdz plkst. 2.00 naktī. Nemainīgs saglabāsies darba laika sākums – plkst. 6.30. Taču tādu izklaides vietu kā naktsklubu un diskotēku darba laika ierobežojums līdz plkst. 24.00 saglabāsies arī pēc 17. augusta, ņemot vērā, ka tajās ir augstāks Covid-19 izplatības risks.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās no 17. augusta telpās pie viena galdiņa drīkstēs atrasties ne vairāk kā astoņi cilvēki, savukārt ārpus telpām cilvēku skaits pie viena galdiņa vairs netiks ierobežots. Tomēr spēkā saglabāsies nosacījums, ka starp galdiņiem jāievēro divu metru distance gan telpās, gan ārā.

Valdība noteikumus arī papildinājusi ar normu, paredzot, ka izglītības iestādes varēs piesaistīt reģistrētu ārstniecības personu, kas spēs identificēt saslimšanas gadījumus un operatīvi novērst infekcijas tālāku izplatību izglītības iestādē.

Lai vienkāršotu izpratni par starptautisko pasažieru pārvadājumu norisi un apturēšanu starp Latviju un valstīm, kurās ir liela Covid-19 izplatība, kā arī prasībām iebraucējiem ievērot 14 dienu pašizolāciju, noteikumi precizēti, nosakot, ka Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā publicētais valstu saraksts stājas nākamajā dienā pēc publicēšanas. Tā kā tas tiek publicēts piektdienā, tad izmaiņas stājas spēkā sestdienā.

 

Jāņem vērā, ka inficēšanās risks ārvalstīs ir ievērojami lielāks nekā Latvijā. Eiropā pēdējo nedēļu laikā pieaugusi saslimstība ar Covid-19 par aptuveni 19%, savukārt Latvijā vismaz katrs trešais saslimšanas gadījums ir saistīts ar atrašanos ārvalstīs. Līdz ar to ikvienam ir rūpīgi jāizvērtē ārvalstu brauciena nepieciešamība, ņemot vērā gan Covid-19 infekcijas izplatība mērķa valstī, gan inficēšanās risks, gan tas, ka pēc atgriešanās Latvijā var būt jāievēro divu nedēļu pašizolācija.

 

 

Reinis Grāvītis
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālrunis: 67082919
E-pasts: Reinis.Gravitis@mk.gov.lv