Informācija medijiem
Iekšlietu ministrs konferencē

2024.gada 7. februārī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās Latvijas Republikas prokuratūras sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas vēstniecībām organizētajā starptautiskajā konferencē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Konferencē vienuviet pulcēja krimināltiesību nozares praktiķus un jomas ekspertus no Latvijas un ārvalstīm, lai labāk izprastu jaunus virzienus, tendences, metodoloģijas, pieejas un izaicinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un apkarošanā.

Iekšlietu ministrs konferences atklāšanā uzsvēra, ka Latvijas finanšu nozares kapitālais remonts bija valsts reputācijas, pašcieņas un goda lieta. Tas ir devis mums iespēju izveidot stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un Latvijai kļūt par pirmo “Moneyval” dalībvalsti, kas sekmīgi izpildījusi visas Finanšu darījuma darba grupas (FATF) rekomendācijas.

Ministrs aicināja atskatīties uz paveikto pēdējos septiņos gados un  apzināties ieguvumus kā nacionālā līmenī, tā starptautiski:

  • Latvija ir sasniegusi būtisku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, nodrošinot personu saukšanu pie kriminālatbildības un konfiscējot noziedzīgi iegūtos līdzekļus un atdodot tos cietušajiem.
  • Kopš 2018. gada pastāvīgi augoši rādītāji ir gan uzsāktajos kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, gan iztiesāto lietu skaitā, gan konfiscēto līdzekļu apjomos.
  • Vienlaikus jāturpina darbs pie kopējas izpratnes veidošanas un dažādu institūciju sadarbības, tostarp aktīvāk izmantojot tehnoloģiskās iespējas un inovācijas, lai novērstu naudas atmazgāšanu.

Finanšu sektora attīstības padome ir apstiprinājusi Nacionālo finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģiju. Tās būtība ir padarīt naudas atmazgāšanas noziegumu apkarošanu arvien efektīvāku, tādējādi veicinot tiesiskumu, Latvijas ekonomisko izaugsmi un investīciju vidi, un kopumā stiprinot Latvijas iekšējo un ārējo drošību.

Tāpat R. Kozlovskis akcentēja, ka finanšu nozares kapitālais remonts bija izšķirošs, lai saglabātu Latvijas konkurētspēju starptautiski, lai atjaunotu investoru uzticību – tie ir stūrakmeņi valsts ekonomiskajai attīstībai un mūsu valsts iedzīvotāju labklājībai. Tieši šie paši vadmotīvi – Latvijas iedzīvotāju labklājība un valsts izaugsme – ir galvenie, ieviešot dzīvē reformas gaitā pieņemtos lēmumus.

Latiņa finanšu nozarē jāsaglabā augsta, rīcībām un lēmumiem precīzi jāvēršas pret noziedzīgo pasauli, vienlaikus attieksmei ir jābūt pretimnākošai un taisnīgai pret godprātīgiem uzņēmējiem un privātpersonām.” Norādīja Kozlovskis.

Beate Barkāne - Iļjenkova

Iekšlietu ministra biroja vadītāja

+37126073167