Informācija medijiem Robežas drošība
Latvijas un Somijas iekšlietu ministri

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis un parlamentārais sekretārs Igors Rajevs piektdien, 28.aprīlī, uzturējās vizītē Helsinkos, kur tikās ar Somijas iekšlietu ministri Kristu Mikonenu (Krista Mikkonen), kā arī ar Somijas Glābšanas dienesta vadību, lai pārrunātu civilās aizsardzības sistēmas ieviešanu un darbību.

Viena no M. Kučinska galvenajām prioritātēm, pildot iekšlietu ministra amata pienākumus, ir modernas un efektīvas Civilās aizsardzības un krīzes vadības sistēmas izveidošana Latvijā. Šādai sistēmai jāatbilst mūsdienu prasībām un jābūt orientētai uz šodienas izaicinājumu pārvarēšanu. Somijā uzmanība civilās aizsardzības sistēmai pievērsta jau kopš pagājušā gadsimta vidus, taču īpaši augsts sabiedrības atbalsts tās attīstībai ir pēdējo gadu laikā, ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju Eiropā, kas saistīta ar Krievijas īstenoto agresiju. Somijā ir izveidota civilās aizsardzības sistēma, kas sevī ietver patvertnes, kurās kopumā var uzņemt 4,8 miljonus iedzīvotāju, sabiedrības informēšanu, civilās aizsardzības apmācības utt.

M.Kučinskis norāda, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī aktualizējies jautājums, kā rīkoties Latvijas iedzīvotājiem militāra apdraudējuma gadījumā, tāpēc šobrīd ir svarīgi attīstīt savu civilās aizsardzības sistēmu. Tikšanos laikā tika uzsvērts, ka Latvijas un Somijas ģeogrāfiskais stāvoklis, proti, atrašanās blakus Krievijas robežām, mūsdienu poliskajās reālijās rada līdzīgus izaicinājumus abu valstu drošībai: vispirms, tā ir robežu drošība, cīņa pret dezinformāciju u. tml. Mūsu valstīm ir līdzīgs skatījums uz drošības izaicinājumiem reģionā: hibrīduzbrukumiem uz Eiropas Savienība (ES) ārējām robežām ar Baltkrieviju un karadarbības sekām Ukrainā. Abas puses ir vienisprātis, ka, ņemot vērā Latvijas un Somijas ģeogrāfisko atrašanās vietu, civilās aizsardzības sistēmai ir būtiska nozīme. M. Kučinskis apsveica Somijas iekšlietu ministri ar šīs valsts iestāšanos NATO, norādot uz nepieciešamību abām valstīm sadarboties šīs alianses ietvaros.

Tāpat uzmanība tika pievērsta robežu drošības stiprināšanas nepieciešamībai, it īpaši Baltkrievijas režīma īstenoto hibrīduzbrukumu kontekstā. 

Austrumu robežas stiprināšana ir viena no būtiskākajām mana darba prioritātēm. Tā ietver sevī robežas fizisko stiprināšanu, novērošanas sistēmas uzstādīšanu un robežsargu aprīkojuma modernizāciju,” tā Latvijas iekšlietu ministrs.

Somija vienmēr ir bijusi viena no uzticamākajām un tuvākajām Latvijas partnerēm, un tas pilnībā attiecas uz iekšlietu jomu. To pierāda veiksmīga divpusējā sadarbība starp mūsu valstu tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī sadarbība starptautiskajās kriminālpolicijas organizācijās, jo īpaši Interpolā un Eiropolā.

Elīna Bīviņa

Ministra padomniece komunikācijas jautājumos
elina.bivina [at] iem.gov.lv