Informācija medijiem
4 cilvēki attālinātajā sanāksmē

Piektdien, 15.janvārī, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs videosanāksmē tikās ar Francijas vēstnieci Latvijā Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Aurélie Royet-Gounin). Tāpat sanāksmē no Francijas vēstniecības piedalījās vēstniecības pirmais padomnieks, vēstnieces vietnieks Emanuēls Karneseka (Emmanuel Carnesecca).

Latvija piešķir lielu nozīmi attiecībām ar Franciju, jo tā ir nozīmīgs mūsu valsts partneris Eiropas Savienībā un NATO. Latvija novērtē Francijas ieguldījumu Baltijas reģiona drošības stiprināšanā,” sarunas sākumā uzsvēra S.Ģirģens.

Sanāksmē tika pārrunāta abu valstu pieredze COVID-19 pandēmijas apkarošanā, vardarbība ģimenē, kā arī Žana Filipa Lekufa (Jean-Philippe Lecouffe) kandidatūra Eiropola izpilddirektora amatam.

Pārrunājot COVID-19 pandēmijas ierobežošanu abās valstīs, iekšlietu ministrs uzsvēra nepieciešamību stiprināt stratēģisko komunikāciju starp atbildīgajiem dienestiem un sabiedrību, lai vakcinācijas process notiktu pēc iespējas raitāk. Tāpat ministrs atzīmēja, ka viltus ziņu izplatīšana vairo sabiedrības neuzticību COVID-19 ierobežošanas pasākumiem, tostarp arī vakcinācijai.

Liela uzmanība sarunas laikā tika veltīta vardarbībai ģimenē, kas ir nopietna problēma mūsdienu sabiedrībā. S. Ģirģens apliecināja, ka Latvijas tiesībsargājošās iestādes pievērš lielu uzmanību šādu noziegumu identificēšanai un novēršanai.

Latvijā Covid-19 pandēmijas laikā (laika posmā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 6. janvārim) izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar 2019.gadu.  Šajos izsaukumos arī samazinājies policijas pieņemto lēmumu skaits par varmākas nošķiršanu no ģimenes.

Taču kopumā vardarbības ģimenē gadījumu skaits Eiropā pandēmijas laikā palielinājies. Daudzviet policijas spēki pielāgojušies situācijai un mainījuši veidu, kā palīdzēt ģimenes konfliktos cietušajiem.

Lai arī informācijas apmaiņa starp ES valstu tiesībsargājošām iestādēm saistībā ar vardarbību ģimenē notiek nepārtraukti, Latvija atbalsta Francijas ierosināto vienota ES dokumenta (“Eiropas vademecum”) jeb rokasgrāmatas izveidi, kurā plānots apkopot visu ES dalībvalstu labāko prakse šajā jomā, lai tā būtu pieejama visu dalībvalstu policijas spēkiem.

Sarunas turpinājumā Iekšlietu ministrijas amatpersonas izteica gandarījumu par Francijas kandidāta Žana Filipa Lekufa (Jean-Philippe Lecouffe) panākumiem Eiropola izpilddirektora vietnieka atlases procedūrā, kurā viņš ieņēma pirmo vietu spēcīgu kandidātu konkurencē.

Ž.F.Lekufa apstiprināšanas gadījumā Latvija rēķinās ar analītisku un operatīvu atbalstu Eiropola ierosinātai pārrobežu izmeklēšanai.

Sarunas nobeigumā ministrs uzsvēra Latvijas gatavību sadarboties ar Franciju iekšlietu jomā ne tikai divpusējā līmenī, bet arī ES mērogos, atzīmējot nepieciešamību ES dalībvalstīm izstrādāt kopīgu pieeju un standartus iekšējās drošības nodrošināšanā.

 

Sagatavoja:
Gunita Kogane
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tāl.: 67219161
E-pasts: gunita.kogane@iem.gov.lv