Nozares jaunumi Robežas drošība
foto ar segu

Lai sniegtu atbalstu Lietuvai saistībā ar ārkārtas situāciju lielās migrantu plūsmas dēļ, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk Pārvalde) no š.g. 9.augusta līdz 23.decembrim nodrošinās četru patvēruma meklētāju izmitināšanas ekspertu palīdzību Lietuvas Ārzemnieku reģistrācijas centram.

Sakarā ar pieaugošo migrantu plūsmu Lietuvas Republikas valdība ir izsludinājusi ārkārtas stāvokli valstī un lūgusi starptautisku politisku, finansiālu un operatīvu atbalstu no Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām, kā arī no citām dalībvalstīm.

Atsaucoties uz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja ES+ dalībvalstīm 2021.gada jūlija beigās nosūtīto aicinājumu pieteikt ekspertus dalībai atbalsta sniegšanas pasākumā Lietuvai izmitināšanas kapacitātes celšanai, Latvija pieteikusi kopumā četrus Pārvaldes ekspertus ar iepriekšēju pieredzi atbalsta sniegšanā Grieķijai un Kiprai. 

Divu Pārvaldes ekspertu dalība atbalsta sniegšanas pasākumā jau ir apstiprināta, un eksperti atbalstu Lietuvai sniegs laika posmā no š.g. 9.augusta līdz 15.oktobrim darbā ar mazāk aizsargātajām personām, piemēram, nepilngadīgām personām, grūtniecēm, personām ar veselības traucējumiem u.c. Tiek plānots, ka Latvijas ekspertu darba vieta būs Ārzemnieku reģistrācijas centrs, Pabradē, tomēr, reaģējot uz mainīgajiem apstākļiem, gan darba pienākumi, gan vieta var tikt mainīta.

Šobrīd paredzams, ka pārējo divu Pārvaldes izmitināšanas ekspertu dalība atbalsta sniegšanas pasākumā, notiks laika posmā š.g. 14.oktobra līdz 23.decembrim.

Pārvaldes ekspertu dalību atbalsta sniegšanas pasākumā Lietuvā finansē Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, saskaņā ar 2021.gada 15.jūlijā starp Lietuvu un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju noslēgto vienošanos.

 

Informāciju sagatavoja

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185