Informācija medijiem
darbaspēka tirdzniecības atklāšana

Darbaspēka ekspluatācija ir globāla problēma. Daudzās valstīs tā nesamērīgi skar tieši migrantus, jo likumpārkāpēji ļaunprātīgi izmanto šo personu neaizsargātības un zināšanu trūkumu. Likumpārkāpēji ne tikai rada ciešanas upuriem, bet arī gūst negodīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, neievērojot likumus un noteikumus. Turklāt darbaspēka tirdzniecība un ekspluatācija bieži vien ir saistīta ar ēnu ekonomiku un finanšu noziegumiem. Tas nozīmē, ka valsts zaudē nodokļu ieņēmumus šajā procesā.

“Diemžēl darbaspēka tirdzniecība ir ļoti ienesīga tiem, kas vēlas palielināt savu peļņu, jo vainīgie tiek pieķerti reti,” norāda Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūta pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) programmas vecākā referente Anniina Jokinena. Nemierīgi laiki, piemēram, pašreizējā COVID-19 pandēmija, ir īpaši labvēlīgi likumpārkāpējiem, jo arvien vairāk cilvēku saskaras ar nenoteiktību savā dzīvē.

 

 

Darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības fenomens ir sarežģīts, un tas nav ne ātri, ne viegli novēršams un apkarojams. Iestādes arvien biežāk reaģē uz jauniem darbaspēka ekspluatācijas gadījumiem, bet papildus nozieguma slēptajam raksturam koordinācijas, resursu un specializācijas trūkums apgrūtina izmeklēšanu veikšanu. Lai izmeklētu cilvēku tirdzniecības gadījumus, policijas darbiniekiem ir vajadzīgas īpašas iemaņas un zināšanas, kā arī efektīva sadarbība starp dažādām iestādēm.

Lai novērstu šos trūkumus, HEUNI sadarbojās ar Somijas, Igaunijas un Latvijas policijas un darba inspekcijas ekspertiem konkrētu rīku izstrādē, kurus primāri var izmantot tie, kuri izmeklē darbaspēka tirdzniecību un ekspluatāciju. Latvijas Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cīņai pret cilvēku tirdzniecību priekšnieks Armands Lubarts apstiprina, ka darbinieki ir saskārušies ar darbaspēka ekspluatācijas gadījumu izmeklēšanas problēmām. “FLOW projekta izmeklēšanas rīks izskaidro ar darbaspēka ekspluatāciju saistītās problēmas un neskaidrības, un mēs esam apņēmušies šo rīku piemērot praksē”, secina Lubarts.

Darba inspektori var izmantot īpaši viņiem izstrādātu kontroljautājumu sarakstu, lai novērtētu, vai darba ņēmēji, ar kuriem viņi saskaras, varētu būt darba ekspluatācijas vai cilvēku tirdzniecības upuri. Apkopojot praktiskos paņēmienus, ieteikumus un praksi, šis rīks ir paredzēts dažādu iestāžu praktiskai izmantošanai. „Darba inspektoriem un citām uzraudzības iestādēm ir svarīga loma darbaspēka ekspluatācijas atklāšanā. Koordinētas kopīgas pārbaudes dod vislabākos rezultātus, ja tiek izmantotas dažādu iestāžu zināšanas”, norāda darba inspektore Katja-Pia Jenu no Dienvidsomijas reģionālās valsts administratīvās aģentūras.

Jaunā publikācija “Darbaspēka tirdzniecības atklāšana – izmeklēšanas rīks likuma piemērošanai un kontroljautājumu saraksts darba inspektoriem” raksturo darbaspēka tirdzniecību un ekspluatāciju kopumā un atspoguļo progresu policiju veiktajās izmeklēšanās. Publikācija darbojas kā konkrēts atbalsts saskaņotām un labi plānotām darbībām efektīvai darbaspēka tirdzniecības gadījumu izmeklēšanai. Papildus angļu valodai rīks ir pieejams arī bulgāru, igauņu, somu un latviešu valodās, un šie ziņojumi ir pielāgoti vietējam kontekstam.

Publikācija izstrādāta FLOW projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darbaspēka ekspluatācijas gadījumos” ietvaros, kurā partnerību veido Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) no Somijas, Demokrātijas studiju centrs (Bulgārija), Tartu Universitāte (Igaunija) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

 

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (ISF-Police)

Publikācijas saturs atspoguļo tikai autora uzskatus un ir tikai viņa/viņas atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas izmantošanu.