Informācija medijiem
eid kartes lasītājs

Otrdien, 1.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījums Patvēruma likumā”, kas paredz atvieglotu patvēruma meklētāju nodarbinātību, veselības un izglītības pakalpojumu saņemšanu.

Likumprojekts paredz, ka patvēruma meklētāja statusu un tiesības uzturēties Latvijā patvēruma procedūras laikā apliecina patvēruma meklētāja personas dokuments vai ārzemnieka personas apliecība.

Fizisko personu reģistra likumā tiks iekļautas ziņas par patvēruma meklētājiem, un tas nodrošinās to, ka iekļautie un aktualizētie dati būs centralizēti pieejami visām iestādēm, kā rezultātā patvēruma meklētāju apkalpošana iestādēs būs ātrāka.

Ja patvēruma meklētājs vēlēsies būt nodarbināts un tiks izpildīti Imigrācijas likumā minētie nosacījumi, lai piešķirtu viņam tiesības uz nodarbinātību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniegs viņam ārzemnieka personas apliecību. Atšķirībā no patvēruma meklētāja personas dokumenta tas ietvers  paaugstinātas drošības elementus un ierakstu par tiesībām uz nodarbinātību. Tādējādi patvēruma meklētājam nevajadzēs atkārtoti vērsties Valsts robežsardzē, lai saņemtu patvēruma meklētāja personas dokumentu, kā tas ir šobrīd.

Šīs izmaiņas atvieglos patvēruma meklētāju darba līguma noslēgšanu, reģistrēšanos kā nodokļu maksātajam un bankas konta atvēršanu.

Laikā no 1998. gada līdz 2020.gada 31.decembrim patvēruma iesniegumus iesniegušas 3014 personas, un laika posmā no 2016. līdz 2020.gadam vidējais patvēruma meklētāju skaits viena gada laikā bija 250 personas.
Ņemot vērā vidējo patvēruma meklētāju skaitu valstī pēdējo piecu gadu laikā, paredzēts, ka katru gadu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde patvēruma meklētājiem izsniegs 100 ārzemnieka personas apliecības.

 

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa

E-pasts: kn@iem.gov.lv