Informācija medijiem

26. janvārī Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs piedalījās Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē Stokholmā.

Sanāksmē lielākā uzmanība tika veltīta ES migrācijas politikas ārējās dimensijas jautājumiem, īpaši izceļot nepieciešamību nodrošināt ātru un efektīvu nelegālo migrantu atgriešanu. Neskatoties uz līdz šim atgriešanas jomā paveikto, ir secināts, ka ES atgriešanas jomā nav veicies, personu rādītāji ir zemi un šo zemo rādītāju galvenais iemesls ir trešo valstu intereses trūkums savu pilsoņu atpakaļuzņemšanai.

Ievērojot minēto, ir skaidrs, ka sadarbības uzlabošana ar trešajām valstīm nolūkā veicināt attiecīgo valstu pilsoņu, kuriem nav likumīga pamata uzturēties ES, pēc iespējas ātru un efektīvu atgriešanu, ir galvenais stūrakmens šo problēmu risināšanā.

Latvija sanāksmē pauda atbalstu visu ES rīcībā esošo instrumentu izmantošanai un pašreizējo sadarbības formātu turpmākai pilnveidošanai, tai skaitā attīstot efektīvu, mērķorientētu un individuāli pielāgotu sadarbību ar trešajām valstīm, lai pēc iespējas uzlabotu atgriešanas pasākumu efektivitāti. Tas cita starpā sniegtu ieguldījumu arī nelegālās migrācijas plūsmu uz ES novēršanā un apkarošanā kopumā.

Papildus minētajam jāatzīmē, ka sanāksmē notika diskusija par to, kādi pasākumi ES līmenī būtu īstenojami, lai veicinātu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu spējas pēc iespējas labāk un efektīvāk cīnīties ar arvien pieaugošo organizēto noziedzību interneta vidē, noziedzniekiem ļaunprātīgi izmantojot digitālo tehnoloģiju un pakalpojumu sniegtās iespējas.         

Latvijas skatījumā vislielākos izaicinājumus noziedzīgu nodarījumu interneta vidē izmeklēšanai rada tiesībaizsardzības iestāžu ierobežotās iespējas izgūt elektroniskos pierādījumus, kā arī atšifrēt elektroniskos datus, kas varētu saturēt elektroniskos pierādījumus, tādēļ šie ir jautājumi, pie kuriem arvien intensīvāk nākotnē būtu jāstrādā un jāmeklē vienots ES risinājums, lai novērstu pastāvošos trūkumus.

Photo copyright: European Union