Informācija medijiem
Sieviete un vīrietis priekšplānā, aiz viņiem Eiropas savienības zilais karogs un Latvijas karogs

23. novembrī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons tikās ar Eiropas Savienības Tiesību aizsardzības aģentūras (Eiropola) izpilddirektori Katrīni de Bolli. Tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu līdzšinējā sadarbība ar Eiropolu un izaicinājumi, kas saistīti ar šī brīža krīzēm. Sarunā tika pārrunāti arī grozījumi Eiropola Regulā, kuri vērsti uz Eiropola spēju stiprināšanu, lai aģentūra labāk varētu atbalstīt dalībvalstis cīņā pret jaunajiem apdraudējumiem.

Eiropola izpilddirektore viesojās arī Valsts policijā. No rīta ministrijā norisinājās augsta līmeņa tiesībaizsardzības iestāžu vadības tikšanās ar Eiropola izpilddirektori, tostarp par Eiropola analītisko un operatīvo atbalstu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu smagas un organizētas noziedzības novēršanā un apkarošanā.