Informācija medijiem

Iekšlietu minstrs Sandis Ģirģens: “ Izsaku pateicību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajiem dienestiem, sadarbības partnetiem, dienestu vadībām un ikvienai amatpersonai, kura šodien nodrošināja sabiedrisko drošību un kārtību. Drošības pasākumi tika izpildīti teicamā un profesionālā līmenī. Šodien ļoti labi varēja redzēt cieši dienestu sadarbību.”

 

Mierīga pasākumu norise nebūtu iespējama arī bez Iekšlietu ministrijas 2013. gadā virzītajiem grozījumiem likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība pieņem lēmumu par pieteikto pasākumu norisi. Likums nosaka, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu noteikt ierobežojumus attiecībā uz pasākuma norises vietu, laiku un veidu, netraucējot īstenot pasākuma mērķi.

Sagatavoja:
Kārlis Miksons
iekšlietu ministra padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 67219314
E-pasts: karlis.miksons@iem.gov.lv