Informācija medijiem
Dimitrijs Trofimovs

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs ir parakstījis Kopīgu paziņojumu par apņemšanos strādāt pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā Baltijas jūras reģiona valstīs, tādējādi apliecinot Iekšlietu ministrijas vēlmi turpināt darbu, lai stiprinātu Latvijas kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Apņemšanās paredz, ka dalībvalstis īstenos vairākus pasākumus, lai stiprinātu dažādu institūciju kapacitāti un spēju novērst cilvēku tirdzniecību, kā arī identificētu upurus un sodītu vainīgos.

Tāpat apņemšanās paredz pilnveidot tiesību aktu ietvaru, uzraudzību un praktisku sadarbību ar darba devējiem, kā arī nodrošināt atbilstošu aizsardzību un palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem. 

Līdztekus Latvijai Kopīgajam paziņojumam ir pievienojušās vēl deviņas Baltijas jūras valstis  - Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Somija, Norvēģija, Polija Vācija un Zviedrija. 

Kopīgais paziņojums tapa, rūpīgi apkopojot pēdējā desmitgadē gūtās zināšanas par piemērotākajiem un efektīvākajiem pasākumiem darbā pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā.

Kopīgā paziņojuma teksts pieejams šeit: https://cbss.org/wp-content/uploads/2021/06/joint-statement.pdf

Sagatavoja: 
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa
kn@iem.gov.lv