Informācija medijiem
Darba galds, dators, telefons, piezīmju bloks

Lai kopīgi apzinātu svarīgākās ekonomiskās, sociālās un ģeopolitiskās tendences un to ietekmi uz iekšējo drošību, Iekšlietu ministrijā 14. aprīlī pirmo reizi norisinājās vizionāru seminārs: “Globāla un nacionāla mēroga procesi un to ietekme uz iekšējo drošību”. Seminārs vienkopus pulcēja dažādu jomu vadošos speciālistus un iekšlietu nozares darbiniekus.

Iekšējās drošības stiprināšanas atslēga ir sadarbība. Strādājot preventīvi un spējot analizēt informāciju kopā ar dažādiem nozaru pārstāvjiem, mums ir jāveido vienota ekosistēma. Visa pamatā ir informācija, tāpēc jāspēj attīstīt tādas tehnoloģijas un labākās prakses, kas vēl vairāk spēs uzlabot iekšējo drošību un valsts nacionālo drošību kopumā.

Vizionāru seminārs tapa sadarbībā ar Ernst & Young Baltic kā daļa no Iekšlietu nozares stratēģiskās plānošanas pilnveidošanas Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP) ietvaros.

Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Rutkovska iepazīstināja ar svarīgākajām ekonomiskajām prognozēm, akcentējot tādus procesu kā darbaspēka novecošanās, piedāvāto un pieprasīto prasmju neatbilstība, zema digitalizācija, atšķirības starp reģioniem u.c. (Prezentācija zemāk)

Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula iepazīstināja ar svarīgākajiem procesiem sabiedrībā, piemēram, migrācija, izglītības līmenis, bezdarbs jauniešu vidū u.c. (Prezentācija zemāk)

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers pievērsās heiristikai, sasaistot to ar lēmuma pieņemšanu un cilvēku vēlamās uzvedības pavirzīšanu (nudge) Covid-19 kontekstā.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts atzīmēja svarīgākās informatīvās telpas un tehnoloģijas attīstības tendences un ar to saistītos riskus, akcentējot tādas tendences kā robotizāciju, mākslīgo intelektu, Big-data u.c.

Semināra noslēdza Iekšlietu ministrija Nozares politikas departamenta padomnieks Kaspars Āboliņš, kas vienkopus norādīja svarīgākos ES mēroga procesus un prioritāšu elementus (jauno tehnoloģiju izaicinājumi, Šengenas funkcionēšana, iekšējā drošība (pārrobežu organizētā noziedzība), efektīva ārējo robežu un migrācijas pārvaldība), ietekmējošos riskus un pasākumus. (Prezentācija zemāk)

Sagatavoja:
Samanta Nalivaiko
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219082
E-pasts: samanta.nalivaiko@iem.gov.lv