Nozares jaunumi COVID-19
Covidpass.lv mājaslapa

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” minētajam, ir atvieglota ieceļošana Latvijā no ārvalstīm, proti, pret COVID-19 vakcinētās, kā arī pārslimojušās personas, uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, no vairuma valstu, izņemot īpaši augsta riska valstis*, drīkst ieceļot Latvijā, neveicot obligāto testu un nedodoties pašizolācijā, taču joprojām visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniskā ieceļotāju apliecinājuma anketa.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Kods ir nepieciešams, lai pārvadātāji, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija, Valsts robežsardze, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs varētu pārliecināties par noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Svarīgākais par Covidpass ieceļotāju apliecinājuma anketas aizpildīšanu

Apliecinājuma anketā jāapstiprina ieceļošana Latvijas Republikā, atzīmējot kādu no šiem statusiem:

  • personai ir vai nav Eiropas Savienībā atzīts sadarbspējīgs digitālais COVID-19 sertifikāts, kurš apliecina vakcinācijas pabeigšanu, pārslimošanas faktu;
  • persona var norādīt iemeslu ieceļošanai, ja uz personu attiecas kāds no Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” minētajiem izņēmumiem, kas ļauj neuzrādīt Eiropas digitāla COVID-19 sertifikātu.

 

 

Apliecinājumā jānorāda šādi personas dati:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods vai ceļošanas dokumenta numurs (personas pase vai apliecība);
  • e-pasta adrese;
  • ieceļošanas datums;
  • cita uzraugošajām institūcijām nepieciešama informācija (pēdējo dienu laikā apmeklētās valstis, kontaktinformācija, adrese nepieciešamības gadījumā, transportlīdzekļa numurs u.tml.).

Apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām. Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 151. punktā minētajām personām.

Pēc anketas aizpildīšanas persona ierīces ekrānā un savā e-pastā saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Ja anketa aizpildīta kļūdaini, apliecinājumu var aizpildīt atkārtoti. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, tīmekļvietnē ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai.

Ja rodas jautājumi par Covidpass.lv lietošanu, sazinieties ar Informācijas centra pakalpojumu dienestu: tālr. +371 67219111, e-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv.

Tāpat informējam, ka gadījumos, kad šķērsosiet Latvijas Republikas robežu, jums tiks nosūtīta atgādinājuma īsziņa par Covidpass.lv ieceļotāju apliecinājuma anketas aizpildīšanu, neatkarīgi no tās faktiskās aizpildes. Ja to jau būsiet aizpildījis, atkārtotas darbības pēc īsziņas saņemšanas nav jāveic. 

* Īpaši augsta riska valstis ir valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, detalizētāka informācija Slimības profilakses un kontroles centra mājas lapā.

Papildu informācija:
IeM Informācijas centrs
Tālr.: . +371 67219111
E-pasts: pd@ic.iem.gov.lv
Tīmekļvietne: www.covidpass.lv