Nozares jaunumi
Darba galds, dators, telefons, piezīmju bloks

2021. gada 25. – 26. novembrī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) rīko starptautisku konferenci tiešsaistē “Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju: Piemērošanas izaicinājumi un to pārvarēšana”.

Konferences mērķis ir apvienot kompetentās valsts iestādes un augsta līmeņa ārvalstu speciālistus, lai dalītos ar informāciju un pieredzi par ES sankciju pret Baltkrieviju efektīvu piemērošanu, to ietekmi uz finanšu sektoru Latvijā, Baltijas valstīs, kā arī ES.

Lai konferences tēma tiktu daudzpusīgi iztirzāta, veidojot visaptverošu skatu uz situāciju, konference tiek organizēta divās daļās. Tās pirmā diena veltīta akadēmiskai pieejai sankciju jēdziena un prakses skaidrošanā, kur starp runātājiem būs  starptautiski atzīti tiesību zinātņu profesori, pētnieki un atzītu grāmatu par sankcijām autori. Otrajā konferences dienā tiks sniegts praktisks ieskats sankciju piemērošanā pret Baltkrieviju gan no ES institūciju puses, gan Baltijas valstu atbildīgo iestāžu skatupunkta.

Konferenci atklās iekšlietu ministre Marija Golubeva un FID priekšniece Ilze Znotiņa. FID konferences kontekstā apvieno plašu iesaistīto institūciju loku, gan vietējā, gan Baltijas un ES mērogā. Pasākuma saturs būs noderīgs gan valsts iestāžu ekspertiem no Baltijas valstīm un ES, kuri saskaras ar sankciju piemērošanu, gan Eiropas finanšu izlūkošanas dienestiem un  finanšu sektora pārstāvjiem.

Tā kā viena no FID atbildības jomām ir nepieļaut starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, FID jau trešo gadu rīko konferenci par sankciju tematiku, pulcējot augsta līmeņa ekspertus un praktiķus, lai veidotu vienotu izpratni par sankciju piemērošanu un aktuālajiem problēmjautājumiem. Konference ik gadu pulcē vairāk nekā 200 klausītājus no Eiropas valstīm un pasaules. 

NB! Dalība konferencē tikai ar ielūgumiem. Pēc konferences tiks sagatavoti un publicēti galvenie secinājumi un konferences rezultātu kopsavilkums.

 

Sagatavoja: FID