Informācija medijiem
ES iekšlietu ministru videokonference 2020.gada oktobris

Ceturtdien, 8. oktobrī, notika Vācijas prezidentūras organizētā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministru neformālā videokonferences sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Sanāksmē Eiropas Komisija informēja ES dalībvalstis un Šengenas asociētās valstis par jauno Migrācijas un patvēruma paktu un ar to saistītajām iniciatīvām.

Jaunā regulējuma mērķis būs samazināt nedrošus un nelegālus migrācijas maršrutus un veicināt ilgtspējīgus un drošus legālās migrācijas ceļus. Paralēli tam uzmanība tiks veltīta arī ES partnerībai ar trešajām valstīm, ar mērķi aktīvi strādāt pie nelegālās migrācijas pamatcēloņu novēršanas un migrantu kontrabandas apkarošanas.

Tāpat sanāksmē turpinājās 7. jūlijā uzsāktās diskusijas par Eiropas policijas partnerības nākotni un Vācijas prezidentūras identificētajām prioritātēm saistībā ar to. Starp prioritātēm atkārtoti tika uzsvērta nepieciešamība pēc iespējas efektīvāk nākotnē izmantot mākslīgo intelektu tiesībaizsardzības mērķiem.

Diskutējot par mākslīgā intelekta izmantošanu tiesībaizsardzības mērķiem, D. Trofimovs uzsvēra, ka “Mākslīgais intelekts var piedāvāt būtiskas iespējas tiesībaizsardzības mērķiem, jo īpaši tādu noziedzības jomu apkarošanā kā bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē, ar narkotikām saistītie noziegumi un ekonomiskie noziegumi.”

 

 

Sagatavoja:

Samanta Nalivaiko
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219082
Mob.: 28629143
E-pasts: samanta.nalivaiko@iem.gov.lv