Informācija medijiem COVID-19
pašvaldības policija

Otrdien, 29.jūnijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu piešķirt Iekšlietu ministrijai 11 393 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārskaitīšanai Daugavpils pilsētas domei, lai nodrošinātu samaksu par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu Daugavpils pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri veica iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli Covid-19 pandēmijas laikā no šā gada 1. janvāra līdz 7. februārim. 

Samaksa par virsstundu darbu un piemaksa par nakts darbu paredzēta 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).

Jau ziņots, ka, lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu, ne tikai Valsts policijas, bet arī pašvaldību policijas darbinieki tika iesaistīti darba pienākumu izpildē virs noteiktā darba pienākumu izpildes laika, lai nodrošinātu iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzību. Pašvaldību policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību, veicot patrulēšanu attiecīgo pašvaldību teritorijās – republikas pilsētās un novados.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieki laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim, kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, pieņēma 167 lēmumus par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu par ārkārtējās situācijas laikā noteikto iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu neievērošanu. Iepriekšminētajā laika periodā tika pieņemti 44 lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu par citiem administratīvajiem pārkāpumiem, tika izteikti 225 aizrādījumi par maznozīmīgiem administratīvajiem pārkāpumiem un tika pārbaudītas 14 personas, kuras pamatoti atstāja dzīvesvietu pārvietošanās aizlieguma laikā.

 

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa
E-pasts: kn@iem.gov.lv