Informācija medijiem Robežas drošība
NB8 sanāksmes dalībnieki

12. maijā, Rīgā, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs ar saviem kolēģiem no Baltijas un Ziemeļvalstīm tikās tā saucamā NB8 (Nordic–Baltic Eight) formātā, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar ārējās robežas drošību, migrantu instrumentalizāciju, kā arī digitālo drošību. Valstu pārstāvji bija vienisprātis par vienotas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pieejas izmantošanu šī brīža drošības izaicinājumu kontekstā.

"Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ES dalībvalstīm ir jāfokusējas uz vienotu un proaktīvu rīcību, tostarp attīstot juridisko un institucionālo ietvaru, kā arī politisko spiedienu uz migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm, lai risinātu pastāvošos izaicinājumus. Latvija ir viena no valstīm, kas joprojām saskaras ar Baltkrievijas varas iestāžu īstenoto hibrīduzbrukumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un aktīvi strādā pie tā, lai tiktu ieviesti tehniskie risinājumi un inovācijas robežapsardzībā, kas ļaus efektīvāk reaģēt uz jebkāda veida pārkāpumiem robežas apsardzībā," sarunas laikā uzsvēra D. Trofimovs.

Cilvēku tirdzniecība un migrantu kontrabanda pāri ES ārējām robežām nopietni apdraud katras dalībvalsts iekšējo drošību. Tāpēc ir svarīgi apzināties kopīgās rīcības jomas un pilnveidot Šengenas robežu kodeksu. ES dalībvalstis ir vienojušās par grozījumiem Šengenas robežu kodeksā, kuri paredz uzlabot ES ārējo robežu pārvaldību gadījumos, kad tiek konstatēts nopietns apdraudējums sabiedrības veselībai vai migrantu instrumentalizācijas radīti izaicinājumi, kā arī pārskatot un stiprinot pasākumus pie dalībvalstu iekšējām robežām, lai efektīvāk reaģētu uz apdraudējumiem, kas vienlaikus skar lielāko daļu dalībvalstu, un pilnībā izmantotu iekšējās robežkontroles atjaunošanai alternatīvus pasākumus.

Tikšanās NB8 – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas – valstu formātā tika organizēta saistībā ar 2023. gadā Latvijas uzsākto valstu sadarbības koordināciju. Ciešā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbība, kas izveidojās 90. gadu sākumā, ir balstīta kopējās vērtībās un politiskās un ekonomiskās interesēs.