COVID-19 Nozares jaunumi
nva

Nodrošinājuma valsts aģentūras Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas darbs turpinās klātienē arī epidemioloģiskās situācijas apstākļos, jo nepieciešamās darbības un uzdevumus nav iespējams veikt attālināti darba specifikas dēļ. Veicot darba pienākumus, protams, tiek ievēroti piesardzības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos.

Lai nodrošinātu profesionālu atbalstu tiesībsargājošām iestādēm izņemto mantu pārņemšanā un iznīcināšanā administratīvā pārkāpuma lietās un kriminālprocesos, aģentūrā nodarbinātie saņemtos lēmumus izpilda nekavējoties, cenšoties atslogot sadarbības partneru personāla resursus, kuriem jānodrošina izņemtās mantas apsardze līdz to pārņemšanas brīdim.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā nodarbinātie apzinās, ka kopēja veicamo uzdevumu efektivitāte ir būtiska, lai kopīgi pārvarētu sarežģīto situāciju valstī. Piemēram, 23.oktobra lēmums par cigarešu ražošanas iekārtas, ražošanas sastāvdaļu un dīzeļdegvielas pārņemšanu, kā arī 24. oktobra lēmums par liela apjoma alkohola pārņemšanu – 19 paletes (vairāk kā 900 kastes) – tika izpildīts jau lēmumu saņemšanas dienā.

Izpildes procesā aģentūrā šobrīd atrodas liela apjoma pārņemšanas un iznīcināšanas lēmumi – ir jāpārņem  31 palete un 166 kastes ar alkoholu, 104 kastes ar tabaku, 44 iepakojumi ar cigaretēm, 2 045 200 cigaretes, kā arī jāizpilda vairāki citi procesu virzītāju lēmumi.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, Nodrošinājuma valsts aģentūras Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļa turpina strādāt, izmantojot visas darbinieku kapacitātes un mobilitātes iespējas ātrākai un kvalitatīvākai darba uzdevumu izpildei.

 

Sagatavoja: Nodrošinājuma valsts aģentūra