Informācija medijiem Robežas drošība
Turpinās darbs pie Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves

Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja eksperti ieradīsies Latvijā no 23.-26.augustam. Ieplānots, ka viņi tiksies ar Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ekspertiem, kā arī ar citu organizāciju pārstāvjiem. Plānota vizīte Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Daugavpils" un uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Latvija jau ir aicinājusi ANO Augstajam komisāram bēgļu jautājumos pievērst uzmanību ilgtermiņa, nevis īstermiņa risinājumiem. Baltkrievijai ir jāuzņemas atbildība par tiem cilvēkiem, kuru ierašanos savā valstī tā pati organizējusi. Ir nepieņemami, ka cilvēki, kas ieradušies Baltkrievijā, tiek prettiesiski virzīti uz Latvijas robežu un vēlāk tiek bloķēta viņu nonākšana atpakaļ mītnes zemēs. Baltkrievija ir 1951. gada Konvencijas par bēgļa statusu dalībvalsts un tai ir saistoši tajā noteiktie pienākumi un 1948. gada ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija.

Ja Baltkrievija nevar nodrošināt šo cilvēku nonākšanu atpakaļ mītnes zemēs, ir jānodrošina, ka cilvēkiem tiek dota pajumte un pārtika. Latvija nevar uzņemties atbildību par cilvēkiem, kuri Baltkrievijas iestāžu darbības dēļ atrodas uz robežas Baltkrievijas teritorijā.

Gan Apvienoto Nāciju, gan Apvienoto Nāciju Drošības Padomes līmenī jāpaceļ jautājums par to, ka Baltkrievija izmanto migrantus - cilvēkus savā hibrīduzbrukumā. Ir jāmeklē risinājums un jāsper vajadzīgie soļi, lai panāktu, ka Baltkrievija pakļaujas savām starptautiskajām saistībām. ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojam Minskā ir jāizdara viss iespējamais, lai Baltkrievijas varas iestādes šo situāciju nekavējoties risinātu.

Marija Golubeva