• Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu ziņojuma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu ziņojuma 6. punktā norādīto kontaktinformāciju);
  • Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ja nepieciešams, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju;
  • Ja Jūsu ziņojums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kompetentā institūcija par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
  • Ja, saņemot/izskatot Jūsu trauksmes cēlēja ziņojumu, tiks secināts, ka tas nav iestādes kompetencē, trauksmes cēlēja ziņojums tiks pārsūtīts izskatīšanai pēc piekritības (kompetentai iestādei), par ko Jūs tiksiet atsevišķi informēts;
  • Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar kompetentās institūcijas kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos.