LOGO lidzfinanse plus NAP

Iekšējā drošības fonda (turpmāk - IDF) 2021.-2027. gada plānošanas perioda mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību Eiropas Savienībā, jo īpaši apkarojot smago un organizēto noziedzību, kibernoziedzību, terorismu, kā arī atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus.

Noziedzīgie grupējumi arvien vairāk izmanto Šengenas brīvās pārvietošanās zonu. Turpinoties ģeopolitiskās un humanitārās situācijas destabilizācijai Eiropā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvijā pēc 2022. gada februāra ir strauji palielinājusies trešo valstu migrantu plūsma. Šie notikumi rod jaunu tranzīta ceļu noziedzīgiem grupējumiem. Pašlaik Eiropas ziemeļaustrumu reģionā strauju uzplaukumu piedzīvo sintētisko narkotiku, marihuānas un heroīna kontrabanda. Latvija atrodas nelegālās imigrācijas, un līdz ar to arī narkotiku, psihotropo vielu tranzīta ceļu krustpunktā.

Ar IDF atbalstu tiks atbalstīti pasākumi, lai uzlabotu ātrāku un drošāku informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas un starptautiskā mērogā, uzlabotu starpvalstu sadarbību, tostarp nodrošinot Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu profesionāļu dalību kopīgās operācijās cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Būtiski tiks stiprinātas specializētās Valsts policijas struktūrvienības, kas piedalās sarežģītās izmeklēšanās narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecības jomā un cilvēku tirdzniecības jomā pret pārrobežu, kā arī pret iekšzemes organizētās noziedzības grupējumiem.

IDF ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālajai transformācijai, kā arī nodarbināto profesionālās sagatavošanas būtiskai paaugstināšanai. Papildus, tiks iegādāts augstas kvalitātes, moderns aprīkojums cīņai pret noziedzību.

Pateicoties IDF, Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm tiks nodrošināti mūsdienīgi un moderni instrumenti, kas ievērojami stiprinās iestāžu spējas novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus un reaģēt uz drošības riskiem.

Iekšlietu ministrija ir IDF 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošā iestāde.

IDF 2021.-2027. gada plānošanas periodā Latvijai pieejamos 42 957 118,60 eiro veido Eiropas Savienības līdzfinansējums 32 730 151,36  eiro apmērā un nacionālais līdzfinansējums 10 226 967,24 eiro apmērā.

Vispārīga informācija par IDF 2021.-2027. g. plānošanas periodu atrodama arī Eiropas Komisijas mājas lapā (angļu valodā).