Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Iegūstamā kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā

Apjoms kredītpunktos: 80

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitāte

Studiju ilgums: nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var: tikai nepilna laika klātienē tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Iekšējās drošības biroja) amatpersonas


Mācību grafiks: katru piektdienu

Kontaktinformācija saziņai ar Latvijas Universitāti: tālr. +371 67034777, e-pasts: lu@lu.lv 

Latvijas Universitātes mājaslapa: https://www.lu.lv/

 

Informācija tiks papildināta.