Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.

Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);

  Dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta nepilngadīga bērna dzīvesvieta;

  Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokumentu, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

  Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);

  Jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas veidlapa.

Saņemt pakalpojumu