NORMATĪVIE DOKUMENTI

Eiropas Savienības normatīvie dokumenti - izveidošanas un īstenošanas lēmumi, stratēģiskās vadlīnijas

Eiropas Bēgļu fonds Normatīvie dokumenti EBF
Eiropas Ārējo robežu fonds Normatīvie dokmenti EARF
Eiropas Atgriešanās fonds Normatīvie dokumenti EAF

 

Eiropas Savienības normatīvie dokumenti - daudzgadu un gada programmas
 

Eiropas Bēgļu fonds Normatīvie dokumenti EBF
Eiropas Ārējo robežu fonds Normatīvie dokumenti EARF
Eiropas Atgriešanās fonds Normatīvie dokumenti EAF

 

Latvijas Republikas normatīvie dokumenti

 

Datums

Normatīvā dokumenta numurs un nosaukums

20.06.2007 Ministru Kabineta rīkojums Nr.384 „Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm”  (Nav spēkā ar MK 28.07.2010 rīkojumu Nr.430)

12.03.2008

Ministru kabineta rīkojums Nr.128 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr. 384 „Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm”  (Nav spēkā ar MK 28.07.2010 rīkojumu Nr.430)

10.03.2008

Ministru kabineta noteikumi Nr.167 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtība”  (Nav spēkā ar MK 27.07.2010 noteikumiem Nr.676)
10.06.2008 Ministru kabineta noteikumi Nr.425 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība”  (Nav spēkā)

29.04.2009

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums 

13.04.2010

Ministru kabineta noteikumi Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība'' 

27.07.2010

MK 27.07.2010. noteikumi Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība" 

28.07.2010

MK 28.07.2010. rīkojums Nr.430 "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumu Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu" 

29.03.2011

Ministru kabineta noteikumi Nr. 244 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13. aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība 

12.11.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība 

12.11.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība"