Ministru kabineta noteikumu projekts "Patvēruma meklētāja personas dokumenta noteikumi"