Aktīvi izbūvē pagaidu žogu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas

Steidzami plāno izbūvēt pagaidu žogu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.

Pagaidu žoga izbūvei paredzēts finansējums vairāk nekā trīs miljoni eiro.

Žoga izbūvei piegādās simtu vienpadsmit kilometrus dzeloņstiepļu.

Vispirms steidzami izbūvēs pagaidu žogu 37 kilometru garumā.

Darbus plāno pabeigt novembrī. 

Iekšlietu ministrija strādā, lai žoga izbūve notiktu iespējami ātri un likumiem atbilstoši.

Žogu būvē tāpēc, lai apturētu nelikumīgu cilvēku pārvietošanu caur Baltkrieviju uz Latviju.

Latvija sargā savas valsts robežas.