#StandWithUkraine Informācija medijiem
Drons

28. novembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai", kas paredz, ka Latvijas Valsts robežsardze nodos Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam bezpilota lidaparātu un rezerves daļas.

Lai atbalstītu Ukrainas kolēģus un sekmētu Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta funkciju un uzdevumu izpildi, Latvijas Valsts robežsardze ir radusi iespēju nodot bez atlīdzības Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam bezpilota lidaparāta rezerves daļas, lai nodrošinātu nepārtrauktu bezpilota lidaparātu izmantošanu. Rezerves daļas ir jaunas, to tehniskais stāvoklis ir izcils.

Papildus, izvērtējot Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes materiāltehnisko bāzi, Valsts robežsardze ir radusi iespēju nodot vienu bezpilota lidaparātu ar vadības elektroniku, integrētu kameras stabilizācijas platformu un vadības programmu. Kaut arī bezpilota lidaparāts ir lietots, tomēr tā tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Mantas nogādāšanu Ukrainā un nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam nodrošinās Valsts robežsardze.

Tāpat Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pagājušajā mēnesī ziedoja Ukrainai humānās palīdzības sūtījumu.

Iekšlietu ministrijas padotības iestādes atbilstoši iespējām un vajadzībām arī turpmāk sniegs atbalstu Ukrainas iekšlietu dienestiem un karavīriem.