Informācija medijiem
Baltic agro uzņēmuma kaltis

Ceturtdien, 21.janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja jaunos noteikumus “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts”.

Jaunajā sarakstā ir iekļauti 468 objekti, kuru vidū pārsvarā ir degvielas uzpildes stacijas, naftas produktu bāzes, ražotnes, kuru darbība ir saistīta ar bīstamām vielām ievērojamos daudzumos, minerālmēslu īslaicīgās uzglabāšanas objekti, kā arī dzelzceļa termināļi.

Sarakstā iekļautas ziņas ar attiecīgās kategorijas objekta nosaukumu, kontaktinformāciju, darbības raksturojumu, klasificējošo kritēriju un bīstamās vielas daudzumu tonnās.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas īstenošanas kārtība” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), balstoties uz institūciju, iestāžu un komersantu iesniegto aktuālo informāciju, sagatavoja jauno Paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu.

Paaugstinātas bīstamības objektu sarakstā ietvertās informācijas veids un tās apjoms ir nepieciešams, lai paaugstinātas bīstamības objektos varētu kontrolēt civilās aizsardzības prasību ievērošanu. Minēto objektu īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāizstrādā, jāsaskaņo ar VUGD un jāapstiprina paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāns, kā arī apstiprināto un saskaņoto paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu jāiesniedz attiecīgajai pašvaldībai.

Iepriekšējais paaugstinātas bīstamības objektu saraksts tika apstiprināts 2018.gada 11.septembrī un tajā bija iekļauti 432 objekti.

 

Sagatavoja:
Samanta Nalivaiko
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219082
E-pasts: samanta.nalivaiko@iem.gov.lv