Uzsākot Latvijas iestāšanās procesu Eiropas Savienībā (ES) un kā tās dalībvalsts, Iekšlietu ministrija ir apguvusi vairāku fondu līdzekļus, kuri būtiski palielinājuši iekšlietu struktūras kapacitāti. Nozīmīgākie no tiem ir Šengenas konvencijas finanšu programma (Schengen Facility), Pārejas programma (PHARE) un Norvēģijas valdības divpusējais instruments.

Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) mērķis ir nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Eiropas Savienības jaunās ārējās robežas kontroli, finansējot pasākumus, kas nodrošina Šengenas acquis prasību ieviešanu uz Eiropas Savienības ārējās robežas, kā arī ārējās robežas kontroli.
 

Programmas ieviešanai kopumā Latvijai tika paredzēti 92,3 milj. EUR, t.sk., programmas līdzekļi 79,7 milj. EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums (PVN segšanai) 12,6 milj. EUR apmērā. Programmas 31 projekta ietvaros kopā tika noslēgti 311 līgumi ar pasūtījuma izpildītājiem par kopējo summu 88,7 milj. eiro (jeb 96% no kopējā pieejamā finansējuma).
 

Pārejas programma (PHARE) ir nozīmīgākais ES finansiālās un tehniskās sadarbības Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu finanšu instruments. Iekšlietu ministrijā Phare programma palīdz nodrošināt un pilnveidot koordinētu un efektīvu iekšlietu sektora institūciju darbību atbilstoši nacionālajām un Eiropas Savienības interesēm:

 1. palielinot sabiedrības drošību un aizsardzību nacionālā un reģionālā līmenī;
 2. stiprinot Eiropas Savienības ārējās robežas;
 3. veicinot Valsts robežsardzes spēju nodrošināt efektīvu robežkontroli;
 4. attīstot integrētu robežu vadības sistēmu un valsts robežas kontroles sistēmu saskaņā ar Šengenas acquis prasībām;
 5. nodrošinot efektīvu organizētās noziedzības samazināšanos un apkarošanu, kā arī cīņu pret pārnacionālo organizēto noziedzību;
 6. pilnveidojot migrācijas un patvērumu meklētāju lietas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;
 7. stiprinot policijas apmācības kapacitāti; u.c.
   

2004. gada 16.novembrī tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004. - 2009.gadā. kurš 2004.gada 9.novembrī apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.924. Saprašanās memoranda B pielikumā ir noteiktas Latvijas Republikas nacionālās prioritātes, no kurām Iekšlietu ministrijas atbildībā ir 7.prioritāte „Šengena”, kuras ietvaros pieejamais finansējums ir 3 389 598 EUR. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas rezultāti:

 

 1. Ir pilnveidots un centralizēts Latvijas Republikas Soda reģistrs;
 2. Ir izstrādāta Procedūras Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras procesu pārvaldība;
 3. Pilnveidota SIRENE IS funkcionalitāte, izstrādāta interaktīvā elektroniskā vārdnīca, organizēti semināri par SIS II, SIRENE informācijas sistēmu, apmācību braucieni uz ārvalstu SIRENE birojiem, kā arī tika nodrošinātas valodu apmācības;
 4. Piecos reģionālos Latvijas Valsts policijas koledžas apmācību centros mācību klases ir aprīkotas ar IT tehnoloģijām un apmācību personāls apmācīts izmantot IT aprīkojumu.
 5. Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ir aprīkotas ar IT tehnoloģijām.