Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai. 

Finanšu izlūkošanas dienestu vada un pārstāv tā priekšnieks. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima.Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece kopš 2018.gada 1.jūnija ir Ilze Znotiņa.

Saziņai:
Finanšu izlūkošanas dienests
Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67044430;
Fakss: (+371) 67324797;
E-pasts: KD@kd.gov.lv

Vairāk informācijas skatīt mājaslapā: https://www.fid.gov.lv/