Baltijas jūras valstu padome

Baltijas jūras valstu padome (BJVP) ir politisks forums, kurā norisinās reģionāla starpvalstu sadarbība. Padomes sastāvā ietilpst 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija -, un Eiropas Komisija. 10 valstīm šobrīd ir BJVP Novērotāja statuss. Tās ir Baltkrievija, Francija, Itālija, Slovākija, Rumānija, Spānija, Ukraina, Lielbritānija un Amerikas Savienotās Valstis.

Latvija ir prezidējusi BJVP divas reizes – 1996.-1997. gadā un 2007.-2008. gadā. Latvijas otrās prezidentūras laikā par vienu no galvenajām prioritātēm bija izvirzīta sabiedrības drošība.

2012.gada 1. jūlijā BJVP prezidentūru uzsāka Krievija, izvirzot šādas prioritātes:

  • Baltijas jūras reģiona mobilitātes īstenošana,
  • vides aizsardzība,
  • tolerances veicināšana,
  • cīņa pret terorismu un ekstrēmismu,
  • Baltijas jūras reģiona Dienvidaustrumu daļas modernizācijas programma (Program of Modernisation of the South Eastern Baltic Sea Area (SEBA)).

2013. gada jūlijā BJVP prezidentūru ir pārņēmusi Somija, kas turpina gan galveno Krievijas prezidentūras laikā uzsākto iniciatīvu īstenošanu, gan ir akcentējusi savas īpašās prioritātes:

·jūrniecības politiku,

·civilo aizsardzību,

·tiešu personisku kontaktu veicināšanu.

Veiksmīgas sadarbības nodrošināšanai BJVP identificē kopīgus politiskos mērķus, izstrādā darbības plānu un projektus, kā arī nodrošina forumu ideju apmaiņai attiecībā uz reģionam svarīgiem jautājumiem. Cieša sadarbība notiek BJVP darba grupu – Task Force – un to komiteju un ekspertu grupu ietvaros.

Valsts policijas pārstāvji regulāri ņem dalību Darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību sanāksmēs. Darba grupa cīņai ar organizēto noziedzību ir labs reģionālās sadarbības piemērs tiesībsargājošo iestāžu starpā operatīvajā līmenī. Komisija risina jautājumus, kas attiecas uz narkotiku apkarošanu, cīņu ar nelegālo migrāciju un automašīnu zādzībām, cilvēku tirdzniecības un naudas atmazgāšanas novēršanu, cīņu ar ārvalstu noziedzīgajiem grupējumiem un noziegumiem pret vidi, kā arī noziegumu, kas saistīti ar akcīzes precēm, apkarošanu.

Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvji kopš 2003.gada piedalās arī Darba grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību (Task Force against Trafficking in Human Beings (TFTHB)), kurā piedalās eksperti no visām Baltijas jūras valstu padomes valstīm. TF THB galvenais mērķis ir cīnīties ar cilvēku tirdzniecību ar preventīvo aktivitāšu palīdzību.