SOLID logo

       Seminārs "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda ietvaros noslēgtajos granta līgumos"

          Šī gada 26.novembrī Iekšlietu ministrijā norisinājās seminārs par „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda ietvaros noslēgtajos granta līgumos”. Seminārā piedalījās programmu ieviešanā ieinteresētās personas no valsts pārvaldes, nevalstiskajām organizācijām un privātajām institūcijām - tajā skaitā Iekšlietu ministrijas, LR Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, LR Iekšlietu ministrijas informācijas centra, Starptautiskās Migrācijas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, Nodrošinājuma valsts aģentūra, LR Tiesību sarga biroja, Juridiskā palīdzības administrācija, Biedrības "Drošā māja", Starptautiskās Migrācijas organizācijas, Latvijas Sarkanā Krusta, a/s "Datorzinību centrs", Tiesu administrācija u.c..

          Semināra ietvaros tika izskatīti Grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Granta līguma grozījumi (pāreja uz euro, iepirkuma plāns/kalendārais plāns, ikmēneša izdevumu pārskats, Progresa/gala pārskats un un Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" statuss Latvijā). Papildus informāciju visi interesenti varēja noskaidrot semināra pārtraukumā individuāli visu, pārrunājot ar LR Iekšlietu ministrijas kompetentajām amatpersonām.

Visas semināra ietvaros veiktās prezentācijas:
 

 PREZENTĀCIJAS

- Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2013;
- Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
- Vispārīgās programmas ''Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība'' statuss Latvija;
- Grozījumi Granta līgumā