#StandWithUkraine Press information
Dzeltenzils karogs

On 19 December, the Cabinet of Ministers approved the Action Plan for the Provision of Support to the Civilian Population of Ukraine in the Republic of Latvia in 2024 (the plan) to ensure the provision of assistance to Ukrainian civilians and to continue the assistance measures implemented in 2022 and 2023 in 2024. The per capita level of support available to Ukrainian civilians is based on the guiding principle that the level of services and support to be provided to Ukrainian civilians should not exceed the level of support available to the Latvian population.

The plan applies to both Ukrainian civilians already residing in Latvia and those arriving in 2024.

The plan sets out seventy-five measures to be implemented by state institutions, local authorities, non-governmental organizations and businesses in ten lines of action. Ukrainian civilians are provided with residence and the rights to issue employment documents, information provision services, primary support for accommodation and food, social assistance, financial support measures, access to education and healthcare, support measures to promote employment, language training, cultural orientation and other integration measures, and the rights and interests of minors arriving without parental accompaniment.

According to the data on the entry of Ukrainian civilians in Latvia in 2023, it is assumed for the development of the plan and financial calculations that approximately 12 000 Ukrainian civilians are expected to re-enter Latvia in 2024.

The implementation of the action plan is currently planned at 70 million euros, with the possibility of increasing this amount.

Section 1 of the Law on Assistance to Ukrainian Civilians stipulates that the assistance provided for in the Law shall be provided to the Ukrainian civilians during the armed conflict provoked by the Russian Federation.

Hostilities in Ukraine remain active, with attacks on civilians and infrastructure taking place throughout the territory of Ukraine. The risk of intensification of the armed conflict and of a significant escalation remains high.  The Russian Federation is expected to continue its efforts to destroy civilian infrastructure as the winter season resumes, thus making it more difficult to provide the primary needs of the civilian population. The International Organization for Migration estimates that there were 5.1 million internally displaced persons in Ukraine as of 25 May 2023. The United Nations High Commissioner for Refugees estimates that as of June 2023 there were 17 million people in Ukraine in need of urgent humanitarian assistance. Therefore, it is expected that safe return to Ukraine in 2024 will not be possible for most of the beneficiaries of temporary protection accommodated in European countries, including Latvia. Almost four million beneficiaries of temporary protection have been granted asylum in the Member States of the European Union.

More than 32 000 Ukrainian civilians are currently registered in Latvia and receive assistance from local authorities, while more than 61 000 Ukrainians have been issued with temporary residence permits and long-stay D visas.

The measures included in the action plan will continue to be coordinated by the established Civil Protection Operational Control Centre, headed by the State Secretary of the Ministry of the Interior, Dimitrijs Trofimovs.

 

Prepared by: 
Ministry of the Interior
Communication Department
e-mail: kn@iem.gov.lv


19 грудня Кабінет Міністрів затвердив план заходів з надання підтримки цивільним жителям України в Латвійській Республіці на 2024 рік (план) з метою забезпечення надання допомоги цивільним жителям України та продовження заходів підтримки, реалізованих у 2022 та 2023 році, також у 2024 році. Розмір можливої ​​підтримки цивільним жителям України для однієї особи формується з урахуванням основного принципу: розмір підтримки та послуг, які надаються цивільним жителям України, не може перевищувати розмір підтримки, доступної жителям Латвії.

План стосується як тих цивільних жителів України, які вже проживають у Латвії, так і тих, хто приїде в 2024 році.

План визначає сімдесят п'ять заходів, які мають реалізувати державні установи, самоврядування, неурядові організації та комерсанти за десятьма напрямками діяльності. Цивільним жителям України надаються документи, що посвідчують право на проживання та працевлаштування, інформаційні послуги, першочергова допомога з проживанням та харчуванням, соціальна допомога, заходи матеріальної підтримки, доступ до освіти та охорони здоров’я, заходи підтримки, пов’язані з працевлаштуванням, мовні курси, культурно-орієнтаційні та інші інтеграційні заходи, а також забезпечується захист прав та інтересів неповнолітніх осіб, які приїхали без супроводу батьків.

Згідно з даними про в’їзд цивільних жителів України до Латвії у 2023 році, для розробки плану та проведення фінансових розрахунків передбачається, що близько 12 000 цивільних жителів України можуть знову прибути до Латвії у 2024 році.

Наразі на реалізацію плану заходів заплановано 70 мільйонів євро з можливістю збільшення цієї суми.

Статтею 1 «Закону про підтримку цивільного населення України» визначено, що передбачена законом підтримка надається цивільному населенню України під час збройного конфлікту, спричиненого Російською Федерацією.

Бойові дії в Україні тривають, напади на мирне населення та інфраструктуру відбуваються по всій території України. Ризик інтенсифікації збройного конфлікту та його суттєвої ескалації залишається високим.  Очікується, що Російська Федерація з відновленням зимового періоду продовжить свої зусилля щодо знищення громадянської інфраструктури, що значно ускладнить забезпечення першочергових потреб цивільному населенню. За підрахунками Міжнародної організації з міграції, станом на 25 травня 2023 року в Україні налічувалося 5,1 мільйон внутрішньо переміщених осіб. За підрахунками Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на червень 2023 року в Україні налічувалося 17 мільйонів жителів, які потребували термінової гуманітарної допомоги. Тому очікується, що безпечне повернення в Україну у 2024 році для осіб, які отримують тимчасовий захист, з європейських країн, в тому числі і для розселених у Латвії, буде неможливим. Загалом у країнах-членах Європейського Союзу знайшли притулок та отримали тимчасовий захист трохи менше чотирьох мільйонів осіб.

У Латвії на даний момент зареєстровано понад 32 000 цивільних жителів України, які отримують допомогу від самоврядувань, а понад 61 000 українців отримали тимчасові посвідки на проживання та довгострокові візи категорії D.

Дії, передбачені планом заходів, і надалі координуватиме створений Оперативний центр управління цивільного захисту на чолі з державним секретарем Міністерства внутрішніх справ Дмитром Трофімовим.

Відділ комунікації
Міністерства внутрішніх справ