Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Latvijas normatīvie akti

Nacionālā riska novērtējums

2018.gadā papildināts iepriekš izstrādātais Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par periodu no 2013.-2016.gadam ar Sektorālo risku izvērtējumu. Atbilstoši Pasaules Bankas metodoloģijai, Ziņojums ir papildināts ar sektoru NILL draudu līmeni, un ir noteikts šo sektoru NILL riska līmenis. … Lasīt vairāk

No 1.janvāra Kontroles dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība

Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” no 2019.gada 1.janvāra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība. … Lasīt vairāk

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim tika apstiprināts 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr 512. Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. … Lasīt vairāk