Iekšlietu ministrijas amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada decembri

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai publicējam informāciju par Iekšlietu ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).
Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada novembri

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai publicējam informāciju par Iekšlietu ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).
Lasīt vairāk

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017. gadam

Iekšlietu ministrijas 2017.gada budžeta informācija