Mēnešalga:
1550 līdz 2450 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela, 1A

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšējās drošības birojs ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir atklāt, novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus, tādējādi vairojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un uzlabojot sabiedrisko drošību.

 Aicinām atsaukties kandidātus uz ​

Iekšējās drošības biroja Operatīvās nodaļas

vecākā inspektora 

 (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi) amatu uz nenoteiktu laiku.

Ikdienas amata pienākumu izpildē ietilpst:

1)  plānot, organizēt un īstenot operatīvās darbības pasākumus informācijas ieguvē, pārbaudē un uzkrāšanā ar mērķi konstatēt Iekšējās drošības biroja kompetencē esošo iestāžu nodarbināto saistību ar noziedzīgiem nodarījumiem;

2)  organizēt, kā arī kopīgi ar citiem operatīvās darbības subjektiem piedalīties operatīvās darbības pasākumos, kas saistīti ar Iekšējās drošības biroja kompetencē esošo iestāžu nodarbināto iespējamo pretlikumīgo darbību atklāšanu;

3)   veikt lietvedību operatīvās uzskaites lietās un izziņas materiālos;

4) pildīt izmeklētāja, prokurora atsevišķus uzdevumus kriminālprocesā, nepieciešamības gadījumā personīgi realizēt lietvedību kriminālprocesos. 


Obligātās prasības kandidātiem:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības             zinātnes un komerczinības un administrēšanas tematiskajā jomā; 

2.  atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām obligātajām prasībām;

3.  atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām;

4. vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze operatīvajā darbā, vēlams Iekšlietu ministrijas sistēmas iestā'des vai ieslodzījuma vietu pārvaldē

5.  valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

No kandidātiem sagaidām:

1.   vēlmi mācīties un patstāvīgi papildināt savas zināšanas un pielietot tās praksē;

2.   prasmi plānot savu laiku;

3.   nevainojamu reputāciju.

Piedāvājam:

1.    amata pienākumu izpildes specifikai un zināšanām atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu;

2.    sociālās garantijas;

3.    darbu valsts pārvaldes un darba vietu Rīgas centrā;

4.    iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes dažādos kursos un semināros.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Iekšējās drošības birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV - 1010 vai sūtīt uz e–pastu: personals@idb.gov.lv ar norādi “ON vecākais inspektors”. Tālrunis informācijai – 67209017.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks virzīti tālākai atlasei. 

Visa pretendentu iesniegtā informācija (t.sk.personas dati) tiks izmantota tikai pretendentu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšējās drošības birojs, kontaktinformācija: personasdati@idb.gov.lv.   Pretendentiem jāpiesakās līdz