Cena
Bezmaksas
Execution deadline in working days
līdz 22 darba dienām
Recipient
Jebkura persona
Receiving restrictions
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Iespējams sniegt priekšlikumu, jautājumu, lūgumu vai sūdzību Iekšlietu ministrijai.

Saņemt pakalpojumu