Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
līdz 22 darba dienām
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Iespējams sniegt priekšlikumu, jautājumu, lūgumu vai sūdzību Iekšlietu ministrijai.

Saņemt pakalpojumu