2005.gada 15.jūnijā Ministru prezidents Aigars Kalvītis un 57 nevalstisko organizāciju pārstāvji parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības memorandu ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Šobrīd memorandu ir parakstījušas jau vairāk kā 200 organizācijas.

Memoranda teksts un papildu informācija par Memoranda īstenošanu pieejama Ministru kabineta mājas lapā internetā - www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

Lai veicinātu sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, 2007. gada 8. novembrī tika parakstīts Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju memorands.